Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Soyadlarımız: mardin örneği

Yazar kurumları :
Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
570
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye'de 1930’lu yıllara kadar kişilerin öz adlarının yanında hacı, hafız, hoca, molla, hanım, paşa gibi dinî, ailevi unsurların kullanımı: askere alma, nüfus ve tapu işlemleri gibi alanlarda oldukça karmaşa yaratmakta idi. Hem bu karmaşayı önlemek hem de bireylerin sosyal yaşantıda var olmasını kolaylaştırmak amacıyla 1934 yılında kabul edilen Soyadı Kanunu ile hayatımıza giren soyadları; gramatik açıdan da Türkçenin türetme gücünü ve mana zenginliğini gözler önüne seren son derece önemli bir mevzudur. Denilebilir ki; soyadları, binlerce kelimeyi içine alan ve pek çok dil olayını içinde barındıran, anlam dünyası itibariyle de oldukça zengin olan dil parçacıklarıdır. Söz konusu çalışmada, Mardin'de kullanılan soyadlarının yapı, köken ve anlam bakımından tahlili yapılmaya çalışılmıştır. Soyadları, köken bakımından tek kelimeden oluşan soyadları ve birden fazla kelimeden oluşan soyadları şeklinde değerlendirilip birden çok kelimeden oluşan soyadlarının yapısındaki her kelime kökenlerine göre ayrı ayrı tespit edilmiş; bununla birlikte soyadları, kök ve eklerinin kökenleri (bilhassa türemiş yapılı soyadları) açısından da ayrı bir başlık altında değerlendirilmiştir. Soyadları yapısal olarak basit, türemiş ve birleşik gruplara ayrılmış; birleşik yapılı soyadları birleşme şekillerine göre alt başlıklarda incelenmiştir. Son olarak soyadları, anlam özelliklerine göre –sözlüksel anlamları göz önünde bulundurularak- sınıflandırılmıştır. Anlam bakımından yapılan tasnif oluşturulurken başka tasniflerden ziyade soyadlarının anlam dünyası baz alınmıştır. Ayrıca kaynakçadan sonra Mardin’de kullanılan soyadları listesine yer verilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In 1930's using religious and familial titles in the procedures of enrollment, population and title deed such as hacı, paşa, hafız, hoca, molla, hanım used to cause problems. in order to prevent such problems and individuals to ease daily life, having been legistated in 1934, The Surname Law is very significant in view of derivation and semantics of Turkish language. it can said that surnames are semantically substantial elements which are consisted of thousands of words and language phenomenons.In this article, it is aimed to analyse surnames in Mardin with regard to structure, origin and semantics. Surnames are considered single-word and multiple-word composed surnames. Multiple-word surnames are individually determined according to their origin. In addition, surnames are separately approached with regard to origins of base and affix of surnames (especially derived surnames). Surnames are structurally grouped as simple, compound and derived. Compound surnames are parsed in respect to the way of compound. At last, surnames are semantically classified by taking into consideration their lexical meanings. Furthermore, a list of surnames used in Mardin has been added after the bibliography.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :