Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi1

Yazar kurumları :
Kastamonu Ü., Eğitim Fak., İlköğretim Böl., Sınıf Öğr. ABD1, Gazi Ü., Eğitim Fak., İlköğretim Böl. Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD2
Görüntülenme :
438
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerini belirlemek ve çeşitli değişkenler açısından bir değerlendirmesini yapmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye'de altı farklı üniversitenin Eğitim Fakültelerinin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dallarında her sınıf düzeyinde öğrenim gören 1587 öğretmen adayına "bilgi, duyuşsal eğilim, davranış ve bilişsel beceri" bileşenlerinden oluşan çevre okuryazarlığı anketi uygulanmıştır. Betimsel tarama yöntemi kullanılan bu araştırmanın sonucunda Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının orta düzeyde çevre okuryazarı oldukları görülmüştür. Öğretmen adaylarının çevre okuryazarlıkları üzerinde gelir düzeyinin bir etkisi görülmezken; cinsiyet, çevre merak düzeyi, ailede çevreye duyarlı birey bulunma durumu, doğal alanlarda bulunma sıklığı, çevresel aktivitelere katılma sıklığı ve üniversitede çevre eğitimi dersi alma değişkenlerinin etkili olduğu görülmüştür. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, eğitim sistemi içerisine girecek olan bireyleri çevre okuryazarı yapmak için gerekli olan unsurların neler olabileceği konusuna ışık tutması açısından önem arz etmektedir.

Özet İngilizce :

This research aims to determine the environmental literacy level of teacher candidates of social studies and evaluate this in terms of various variables. For this purpose, environmental literacy survey that includes the components such as "information, affective tendencies, behavioral and cognitive skills" is conducted among 1587 teacher candidates at each grade level from six universities' Faculty of Education Social Studies Education Departments in Turkey. As a result of this research in which descriptive scanning method is used, it is found that teacher candidates of social studies are intermediate level environmental literate. As income level has no effect on teacher candidates' environmental literacy; variables such as gender, level of environmental curiosity, existence of family members that have environmental awareness, the frequency of presence in natural areas, the frequency of participation in environmental activities and taking environmental education course in university are effective on teacher candidates' environmental literacy. The results of the research have importance in the sense of shedding light on what might be the necessary elements to make individuals who will enter the educational system, environmentally literate.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :