Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Son dönem çağatay şairi baba rahim meşreb’in kitab-i mebde-i nur mesnevisi’nin dil özellikleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
KSÜ Afşin Meslek Yüksekokulu Türk Dili 1
Görüntülenme :
550
DOI :
Özet Türkçe :

Baba Rahim Meşreb 17. ve 18. yüzyıllarda yaşamış Son Dönem Çağatay şairidir. Onun yazmış olduğu eserlerden biri de Kitab-ı Mebde-i Nur Mesnevisi'dir. Bu makalede Baba Rahim Meşreb'in hayatı ve şairliğinden kısaca bahsedildikten sonra Kitab-ı Mebde-i Nur'un dil özelliklerinden bahsedilecektir. Çağatay Türkçesi ile yazılmış olan Kitab-ı Mebde-i Nur, zengin bir dil malzemesine sahiptir. Klasik Dönem Çağatay Türkçesinden farklı birtakım dil özellikleri dikkât çekmektedir. Bu çalışmada, eserin bütün dil özellikleri belirlenmeyecek, dikkat çeken dil özellikleri ile Klasik Dönem Çağatay metinlerinden farklı olduğunu düşündüğümüz dil özellikleri tespit edilmeye çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

Baba Rahim Mashrab who lived in 17th and 18th centuries, was the poet of Last Period Chagatai. One of his works was Kitab-ı Mebde-i Nur Masnavi. In this article, after mentioning the life and poetism of Baba Rahim Mashrab, the language characteristics of Kitab-ı Mebde-i Nur will be described. Kitab-ı Mebde-i Nur written in Chagatai Turkish, has a very rich language material. Some language characteristics which are different from the Classical Period Chagatai Turkish, take attention. In this study, not all of language characters are going to be determined, but outcoming language characteristics and language characteristics which we think are different from Classical Period Chagatai texts, are going to be determined.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :