Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

âşık gamgüder’in üslûbunda klâsik türk şiirinin etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Ü. Türk Dili Böl. 1
Görüntülenme :
531
DOI :
Özet Türkçe :

Türk edebiyatı, başlangıcından bugüne çeşitli tasniflere tâbi tutulmuş, belli dönem ve disiplinlere ayrılarak incelenmiştir. Bu tasniflerde amaç edebiyatı ayrıştırmak değil daha başarılı incelemeler ve araştırmalar ortaya koyabilmektir. Zira Türk edebiyatının bütün evreleri dil, şekil ve muhteva bakımlarından birçok ortak nokta barındırmaktadır. Bu çalışmada, klâsik Türk edebiyatı ile Türk halk edebiyatının taban tabana zıt kültürleri taşımadıklarına vurgu yapmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda Âşık Gamgüder'in üslûbunda klâsik Türk edebiyatının izleri aranmış; şiirlerindeki âşık-mâşuk ilişkisi üzerinde durulmuş; bununla birlikte sevgiliye ait güzellik unsurlarının klâsik Türk şiiriyle nasıl ortaklaştığı ortaya konmuştur.

Özet İngilizce :

Turkish Literature has been classified in various ways from beginning up to now, and it has been analyzed by separating into certain periods and disciplines. The aim of these classifications is not to resolve literature; it is to present more successful researches and surveys. Because all phases of Turkish literature have many common points in terms of language, form and content. In this study, our aim is to emphasize that there are not totally opposite cultural differences between Turkish Literature and Turkish Folk Literature. In this regard, the traces of Classical Turkish Literature have been searched in Aşık Gamgüder's style; the relationship of the lover and the beloved has been emphasized; in addition to this, how beauty elements belonging to the beloved have been collective with Classical Turkish Poetry.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :