Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sezai karakoç un şiirleri üzerinde edebiyat – medeniyet -coğrafya ilişkisi bağlamında bir inceleme

Yazar kurumları :
Fatih Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
425
DOI :
Özet Türkçe :

Sezai Karakoç, Cumhuriyet devrinin önde gelen şairlerinden biridir. Karakoç, sadece şiirleriyle değil ortaya koyduğu medeniyet tasavvuruyla da Türk düşünce tarihinde önemli bir yer tutmuştur. Karakoç'un medeniyet tasavvurunda önemle üzerinde durduğu hususlardan biri coğrafyadır. Şair, gerek fikrî yazılarında gerek şiirlerinde bütün dünya coğrafyasına eğilir ve çeşitli meseleler etrafında bu coğrafyaları yazılarına veya şiirlerine taşır. Ancak onun üzerinde durduğu coğrafya tabii bir unsur olmaktan öte tarihî, kültürel ve medeniyet noktasında bir kimliğe ve bütünlüğe sahip kültürel bir coğrafyadır. Bu çalışmada, şairin gerek fikrî yazılarında gerek şiirlerinde coğrafyaya nasıl bir yer verdiğini, biyografisinde coğrafyanın önemini ve şiirlerinde coğrafyanın işleniş biçimini inceleyecek, yer yer coğrafya merkezli okumalar yapacağız.

Özet İngilizce :

Sezai Karakoç is among the most prominent poets of the Republican era. He took an important place not only through his poems but also with the envision of civilization he set forth in the history of Turkish thought. Geography is among the subjects Karakoç emphasized on in the envision of civilization. The poet dwells on the geography of the entire world in his poems as well as intellectuals articles and carries these geographies to his essays and poems centering around some matters. However, the geography he pays attention to is, rather than being a natural object, a historical, cultural whole wrapped itself with an identity of civilization. In this study, we will do geography-oriented readings by examining how he places geography in his essays and poems, the importance of geography in his biography and how it is handled in his poems.way geography was dealt in his poems will be examined, occasionally we will do geography centered readings.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :