Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Seviye belirleme sinavlarinin matematik öğretiminde karşilaşilan sorunlara etkisine ilişkin öğretmen görüşleri

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi1
Görüntülenme :
784
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, seviye belirleme sınavlarının matematik öğretiminde ne tür sorunlara yol açtığına dair öğretmen görüşlerinin neler olduğunu tespit etmektir. Bu amaçla bağlantılı olarak 21 maddelik bir açık uçlu yazılı anket formu araştırmacı tarafından hazırlanmış ve araştırmacının ulaşabildiği matematik öğretmenlerinden 17 tanesi ankete cevap vermiş olup bu anketler değerlendirmeye alınmıştır. Güvenirlik için araştırmacı ve alan uzmanı tarafından yapılan kodlamalar üzerinde iki kodlayıcı arasında uyuşum yüzdesi % 82 olarak hesaplanmıştır. Bu oran veri analizi açısından güvenirliğin sağlandığını göstermektedir. Elde edilen bulgular ışığında genel başarı düzeyinde düşüş, kazanımlara ulaşma düzeyinde azalma, disiplin sorunlarında artış, olumlu ders katılımında azalma temalarıyla ilişkili olmak üzere sorunların frekansının 45 olduğu, en fazla başarı düzeyindeki düşüşün atıf aldığı bununla birlikte kazanımlara ulaşma düzeyinde düşüş olduğu, disiplin sorunlarının arttığı ve derse olumlu katılımda azalma olduğuna değinildiği görülmüştür. SBS’nin öğrencilerdeki stres düzeyini artırdığı, matematik okur yazarı geliştirmenin sınav nedeniyle zorlaştığı, davranış bozukluklarının artması ve öğrencilerin programda yer alan konuları sınavda çıkan ve çıkmayan şeklide gruplama ve sınavda çıkmayan konulara çalışmama eğilimi gösterdikleri görülmüştür. Bulgulardan elde edilen sonuçlara dayalı olarak SBS kaldırılana kadar öğrencilerin “Sınav Yoluyla Öğrenme”ye tabi tutulması, matematik öğreticilerinin matematik okuryazarlığı konusunda hizmet içi eğitime tabi tutulması ve uygulamalı matematikçilerle matematik eğitimcilerinin sınav sorularını hazırlama konusunda işbirliği içinde çalışması önerileri geliştirilmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was determining the views of mathematics teachers about problems encountered at teaching process due to the Level Determination Exam. The work group of this study is constituted of 17 mathematics teachers. In the light of the obtained data 4 themes were determined. These themes are declining of academic success and the level of reaching educational goals, increasing the level of behavioral problems and positive participation to courses. According to the results, Level Determination Exam causes not only decreasing of success, level of reaching educational goals and positive attendance to courses but also increasing behavioral problems. The results show that LDE increases students’ stress level and behavioral problems, makes harder to rise math literate students, clustering the subjects whether being asked or not at LDE. According to results using “Exam Based Learning Method” until repealing Level Determination Exam, preparing in service education program about mathematics literacy for mathematics teachers and cooperation between applied mathematicians and mathematics teachers about developing exam may help teachers to decrease the problems.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :