Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Selim ileri’nin romanlarında zaman kurgusu

Yazar kurumları :
Mersin Ü. Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl. 1
Görüntülenme :
481
DOI :
Özet Türkçe :

Selim İleri'nin romanlarının en önemli özelliği, çoğunlukla kronolojik sıralamaya uygun bir zaman kurgusunun olmamasıdır. Metinlerde okuyucu hem an hem geçmiş hem de gelecek zaman dilimleriyle karşı karşıya gelir. Bunlardan özellikle geriye dönüşlerle ana taşınan geçmiş, romanlarda geniş yer tutar. Bu zaman kullanımı, onun geleneksel roman anlayışından ayrıldığını gösteren ve onu modernist romana yaklaştıran önemli bir özelliktir. Bu makalede, Selim İleri'nin romanlarının en önemli biçim özelliği olan zaman kurgusu, romanlarından örneklerle incelenmiştir. Yazarın modernist romana ait bir zaman algısına sahip olduğunun gösterilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The most important characteristic of Selim İleri's novels is that its time fiction not being proper for chronological ordering. In text, reader encounter time zone which concern now, past and future. In these time zones especially with return passages past moving to present exist mostly in his novels. This time using, shows his splitting off traditional novel concept and an important feature closing up modernistic novel. Time fiction which is the most important method feature of Selim İleri's novel is researched with samples. It is intended to show that the writer has time perception on modernistic novel.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :