Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Public relations in strategic management: the case of metropolitan municipalities in turkey

Yazar kurumları :
Gümüşhane Üniversitesi1
Görüntülenme :
921
DOI :
Özet Türkçe :

Public relations is an application field providing management of all communication processes in institutional field. It forms management of strategic communication and a part of strategic management. In this regard, it is an important part of strategic planning process. In the study, the place of public relations in strategic management of municipality is handled in terms of strategic plans prepared by metropolitan municipalities. Strategic plans of sixteen metropolitan municipalities were analyzed by content analysis method in terms of public relations approach. The study revealed that public relations is an accepted fact in strategic planning process but it did not turn into an efficient application. Especially the following points can be mentioned as the significant ones; there is no sufficient coordination between public relations and other departments, there is no culture of working in coordination with public relations in terms of efficiency in services and increasing quality and there is no duty and responsibility given to public relations in aims and targets of strategic management. The study analyzes strategic plans of metropolitan municipalities to understand role and impact of public relations in Turkey. For this reason, the research contributes to understanding the role and significance of public relations in strategic planning processes. Because this paper is one of the initial studies done concerning strategic planning focused on public relations in Turkey. Its findings show the place of public relations in strategic management of metropolitan municipalities in Turkey. 

Özet İngilizce :

Halkla ilişkiler kurumsal alanda bütün iletişim süreçlerinin yönetimini sağlayan bir uygulama alanıdır. Hem stratejik bir iletişim yönetimi hem de stratejik yönetimin bir unsurudur. Bu nedenle stratejik planlama sürecinin önemli bir parçasıdır. Çalışmada belediyelerin stratejik yönetiminde halkla ilişkilerin yeri, büyükşehir belediyeleri tarafından hazırlanan stratejik planlar bağlamında ele alınmıştır. Onaltı büyükşehir belediyesinin stratejik planları halkla ilişkiler yaklaşımı bakımından içerik analize yöntemi ile incelenmiştir. Çalışma stratejik planlama sürecinde halkla ilişiklerin kabul edilen bir gerçek olduğunu ancak bunun etkin bir uygulamaya dönüşmediğini ortaya koymuştur. Halkla ilişkiler birimi ve diğer departmanlar arasında yeterli bir koordinasyonun olmaması, kalitenin yükseltilmesi ve hizmetlerde etkililik bakımından halkla ilişkiler birimiyle koordineli bir çalışma kültürünün bulunmaması ve stratejik yönetimin amaç ve hedeflerinde halkla ilişkiler birimine görev ve sorumluluklar verilmemesi uygulamada ortaya çıkan önemli eksiklikler olarak düşünülebilir. Çalışmada Türkiye’deki halkla ilişkilerin önemini ve rolünü anlamak için büyükşehir belediyelerinin stratejik planları analiz edilmektedir. Dolayısıyla bu araştırma stratejik planlama sürecinde halkla ilişkilerin öneminin ve rolünün anlaşılmasına katkı sağlamaktadır. Çünkü bu çalışma, halkla ilişkilere odaklanarak stratejik planlama ile ilgili Türkiye’de yapılan ilk çalışmalardan biridir. Araştırma bulguları Türkiye’deki büyükşehir belediyelerinin stratejik planlama sürecinde halkla ilişkilerin yerini ortaya koymaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :