Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretim ders kitaplarındaki biçim bilimi alanıyla ilgili konular üzerine bir değerlendirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl. 1
Görüntülenme :
433
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, ortaöğretim dil bilgisi kitaplarında yer verilen biçim bilimi alanıyla ilgili konular ele alınmıştır. Farklı öğretim programları için hazırlanmış olan üç ayrı ortaöğretim dil bilgisi kitabının incelendiği çalışmada, öncelikle biçim bilimi alanının temel kavramları ve başlıca çalışma konuları üzerinde durulmuş; daha sonra, incelenen ders kitaplarındaki biçim bilimiyle ilgili konular değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulguları, incelenen ders kitaplarındaki biçim bilimi alanıyla ilgili konularda birçok eksiğin bulunduğunu, bunu yanında söz konusu kitaplarda yer alan bilgi ve örneklerde de birtakım yanlışlıklar olduğunu ortaya koymaktadır. Araştırmanın sonunda, yazılacak olan yeni ders kitaplarında benzer problemlerin ortaya çıkmaması için, ders kitabı yazarlarının dil bilgisi kitabı hazırlarken biçim biliminin ilke ve yöntemlerini kullanması ve hazırlayacakları ders kitaplarında Türk diliyle ilgili en son araştırmalara yer vermesi önerilmiştir.

Özet İngilizce :

What studied in this research was to study the morphology related topics in the secondary school books. In the research we examined three different text books prepared for different educational programs. Our first do was to realize the basic concepts and study subjects of the field of morphology, then the topics related to morphology in the studied books were evaluated. It was found that there were many lacking with the topics related to morphology, and there were many inaccuracies with the examples and information given in the related books. At the end of the study, for avoiding similar problems in the coming books again, the importance of complying with the principles and methods of the science of morphology when preparing a text book and to importance of covering of the latest improvements of the Turkish grammar in the text books were stressed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :