Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okuma motivasyonu, akici okuma ve okuduğunu anlamanin beşinci sinif öğrencilerinin akademik başarilarindaki rolü

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
800
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; okuma motivasyonu, akıcı okuma ve okuduğunu anlamanın akademik başarıyı hangi yolla ve ne düzeyde etkilediğini belirlemektir. İlişkisel tarama modeli çerçevesinde yürütülen araştırmada yapısal bir model geliştirilip test edilmiştir. Araştırmaya Ankara ili Etimesgut ilçesinde kamuya ait bir ilköğretim okulunda beşinci sınıfa devam eden 135 öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin okuma motivasyonlarının belirlenebilmesi için Okuma Motivasyonu Ölçeği-Türkçe Formu kullanılmıştır. Araştırmada akıcı okuma düzeylerinin belirlenebilmesi için öğrencilere sınıf düzeyine uygun bir metin sesli olarak okutulmuştur. Okuma sürecinde yapılan hatalar belirlenerek öğrencilerin okuma hızı ve kelime tanıma düzeyleri hesaplanmıştır. Akıcı okumanın diğer göstergesi olan prozodik okuma becerisi ise Çok Boyutlu Akıcılık Ölçeği ile değerlendirilmiştir. Öğrencilerin okuduğunu anlama düzeyini belirlemek için gerekli olan veriler hikâye edici metni anlama, bilgi verici metni anlama ve kelime bilgisi testlerinden elde edilmiştir. Öğrencilerin akademik başarılarının belirlenmesinde ise Türkçe, fen, matematik ve sosyal bilgiler derslerine ilişkin karne notları kullanılmıştır. Araştırma problemine cevap verebilmek için Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS ve AMOS istatistik programları ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları okuma motivasyonu, akıcı okuma ve okuduğunu anlamanın beşinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarındaki değişimin %61’ini açıkladığını göstermiştir. Bu bulgunun literatüre çok önemli bir katkı olduğu söylenebilir. Türkiye’de ilkokul ve ortaokul ders programlarında okuma öğretimine yönelik yaklaşımlar gözden geçirilmelidir. Öğrencilerin okuma motivasyonunun geliştirilmesi, öğrencilere akıcı okumanın öğretimi ve okuduğunu anlama becerilerinin kazandırılmasına yönelik çalışmalara daha fazla yer verilmelidir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to define how and what way the reading motivation, reading fluency and reading comprehension effect the academic achievement fifth grade. There was a structural model developed and tested in the framework of the correlational desingn. There were 135 students fifth year primary students studying in a school located in Etimesgut town of Ankara province. The reading motivation of the students were determined by the use of Motivations for Reading Questionnaire in Turkish Form . The level of the reading fluency was determined by oral reading an appropriate text in the classroom. The errors made throughout the study were determined to find the reading rate and accuracy. The prosody which another indicator of the reading fluency was determined by the use of Multidimensional Fluency Scale. The data necessary for the determination of the reading comprehension levels of the students were obtained from the narrative and expository comprehension and vocabulary tests. The academic achievements of the students were determined from their mathematics, science and social sciences grades. The Structural Equation Modeling (SEM) was employed in order to answer the research question. The data analyses were carried out by the SPSS and AMOS statiscal software. The data obtained in the study showed that the reading motivation, reading fluency and the reading comprehension explain %61 of the variance in the academic achievements of the students. This is thought to be a very big contribution to the literature. The approaches towards the reading comprehension in texts book should be thoroughly revised. The number of the studies for the promotion of the reading motivation, teaching the reading fluency and furnishing the students with reading comprehension skill should definitely be increased.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :