Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretim elemanlarının türkçe eğitimi araştırmaları ile ilgili çeşitli görüşleri

Yazar kurumları :
Ağrı İbrahim Çeçen Ü. Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl.1
Görüntülenme :
482
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın amacı öğretim elemanlarının Türkçe eğitimi araştırmalarıyla ilgili çeşitli görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla üç üniversitede 25 öğretim üyesi ile görüşülerek araştırmanın verileri elde edilmiştir. Çalışmanın sonunda öğretim üyelerinin ağırlıklı olarak Türkçe eğitimi araştırmalarının çeşitli sebeplerle gerektiği gibi yapılmadığı ve öğretim üyelerinin bir kısmının ise söz konusu çalışmaların bu alanda yaşanan sorunları çöz(e)mediği düşüncesinde oldukları tespit edilmiştir. Araştırma kapsamındaki akademisyenlerin, Türkçe dersi müfredatlarında Türkçe eğitimi çalışmalarının ağırlıklı olarak dikkate alınmadığını ve eğitim bilimleri bölümlerinde görev yapan öğretim üyelerinden destek alınması gerektiğini düşündükleri de belirlenmiştir. Çalışmada, ayrıca, araştırma kapsamındaki öğretim üyelerinin Türkçe eğitimi alanında yapılan çalışmaların gerektiği gibi yapılarak bu alanda yaşanan sorunlara çözümler üretebilmesine yönelik çeşitli önerilerine yer verilmiştir.

Özet İngilizce :

This study aims to identify teaching staff's various views about Turkish teaching researches. 25 teaching members at three universities were interviewed to obtain the study data. At the end of the study, it is discovered that mostly, teaching staff do not think that Turkish Teaching researches have been made as required because of various reasons and some of teaching staff think that the said studies could not solve the problems experienced in this field. During the study the academicians also expressed that mostly, Turkish teaching researches have not been taken into account in Turkish curriculum and that support should be asked from the faculty members in departments of education. The study also gives various suggestions from the teaching staff for conduct of researches in Turkish teaching field as required and for settlement of issues encountered in this area.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :