Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Nizamî, hâtifî ve celilî’nin leylâ ve mecnûn’unda âşıkların haberleşmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Boğaziçi Üniversitesi1
Görüntülenme :
433
DOI :
Özet Türkçe :

Klasik Türk edebiyatı nazım türleri içinde mesneviler önemli bir yer tutar. Anlattığı konular itibariyle farklı sınıflandırmalara tâbi tutulan mesnevilerde hikâyeler anlatılırken bazı motifler, metinden metine bazı ufak değişikliklerle aktarılır. Bu motiflerden biri de haberleşme motifidir. Özellikle aşk mesnevilerinde âşıkların haberleşmesi çeşitli haberleşme yöntemleri ile gerçekleşir. Bu çalışmada; İran edebiyatından Nizamî, Hâtifî ve Türk edebiyatından Celilî’nin Leylâ ve Mecnûn mesnevileri üzerinden haberleşme motifinin seyri incelenecektir.

Özet İngilizce :

The Mathnavi genre has an important place in classical Turkish literature. While any narrative is being recounted in mathnavis, some of the themes, patterns or fragments travel from one text to another with certain minor changes. Communication theme is one of the examples of such themes. This paper examines travelling aspects of communication theme, focusing on Leylâ and Mecnûn by Persian poets Nizamî and Hâtifî as well as by a Turkish poet Celilî.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :