Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mitolojiden romana yönetim erkinin anlatım türlerine yansıması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
395
DOI :
Özet Türkçe :

Anlatma esasına dayalı ürünlerin incelenmesinde, sosyal yaşama bağlı tarihsel ilerlemeci bir anlayış, söz konusudur. Bu kabul, insan ırkının uygarlık tarihinin mitolojik, dini ve bilimsel bir düşünüş sistemi izlediği savından hareketle anlatı ürünlerinin de benzer bir formda doğup geliştiğini savunur. Ancak türler arasındaki ilişki birey ile yönetim arasındaki ilişkinin de göstergesidir.

Özet İngilizce :

The main subject , is a based on a review of the product in the narration, a sense of social life depends historical progress. This acceptance, the mythological history of civilization of the human race, religious and scientific thought system operates similar to the arguments in view of the described products and has developed a form born in the defense. However, the relationship between species, also shows the relationship between individuals and management.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :