ELEKTRONİK TİCARETTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: FIRSAT SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Globalleşen dünyada internet kullanımının hızla gelişmesi, interneti hem işletmeler hem de tüketiciler açısından geniş bir pazar ve çekici bir ortam haline getirmiştir.İnternetten alışveriş yapan tüketicilerin davranışlarının analiz edilmesi,internetten alışveriş yapmayanların nedenlerinin ortaya konması, işletmelerin ürünlerini geliştirmesi ve daha geniş bir pazara sahip olması işletmeler açısından önemlidir.Mal ve hizmet üreticileri geniş müşteri kitlelerine ulaşmak için sosyal paylaşım sitelerini kullanmak ya da fırsat siteleri aracılığıyla avantajlarını duyurmak gibi çeşitli rekabet araçları geliştirmeye başlamışlardır. Bu çalışmada, fırsat sitelerinin kullanımında müşteri memnuniyetinin araştırılması amaçlanmıştır.Gerçekleştirilen anket çalışması ve elde edilen analiz sonuçlarına göre; fırsat siteleri aracılığıyla yapılan alışverişlerden memnun kalındığı kadar memnun kalınmadığı da dikkati çekmiştir. En çok şikâyet edilen ürün grubunun ise kıyafet, yemek ve elektronik eşyalar olduğu gözlenmiştir. Bununla birlikte güven sorunu internet alışverişini negatif yönde etkilese de internet pazarlamasının yakın gelecekte geleneksel pazarlamaya göre daha etkin kullanılacağı söylenebilir.

CUSTOMER SATISFACTION IN E-COMMERCE: AN AMPRICAL STUDY ON OPPORTUNITY SITES

Rapidly developing internet usage in the globalizing world enables internet as a big market an attractive place both for customers and businesses. To examine the customers’ behavior that purchase from internet and causes for not purchase from internet are important for businesses in order to improve their offerings and have bigger markets. Businesses have started to develop some competitiveness tolls like using social platforms or announcing their offerings via opportunity sites. This study aims to examine customer satisfaction in using opportunity sites. According to analysis results, satisfied customers of purchasing via opportunity sites are higher when compared with dissatisfied customers. Clothing, food, and electronic goods are the product groups that have more complaints about. While lack of trust affects internet purchases negatively, it can be said that internet marketing will be used more effectively in the near future.