Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Metinlerarasılık bağlamında “lâ: sonsuzluk hecesi” romanının geleneksel anlatı türleriyle ilişkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dumlupınar Ü. Türk Dili 1
Görüntülenme :
417
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede metinlerarasılık tekniği yolu ile Nazan BEKĠROĞLU'nun "Lâ: Sonsuzluk Hecesi" romanını besleyen kaynaklar üzerinde durularak, bu durumun sebep ve sonuçları açıklanmaya çalışılacaktır. Her metnin bir yeniden yazma olduğu kabul edilen metinlerarasılık kuramına göre geleneksel metinlerin bu roman üzerindeki etkileri açıklanarak kurulan bu metinlerarası ilişkilerin romanda çoksesliliğin oluşmasına ve çeşitli söylemlerin çarpışmasına katkıda bulunup bulunmadığı sorusuna cevaplar aranacaktır.

Özet İngilizce :

In this article, with the help of intertextuality technique, the sources of Nazan BEKĠROĞLU'S novel "Lâ: Sonsuzluk Hecesi" will be mentioned and the causes and the effects of this situation will be expressed. By clarifying the effects of traditional narrative styles on this novel with the help of intertextuality, which assumes that each text is a re-writing product, the fact that these intertextuality relationships will create polyphony in a novel and if these relationships contribute to the heteroglossia of different statements will be questioned

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :