Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kutadgu bilig’de çocuk eğitimi

Yazar kurumları :
Mevlana Ü. Eğt. Fak. Türkçe Eğt. Böl. 1
Görüntülenme :
396
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Türk edebiyatının ilk ve en büyük manzum nasihatnamesi olan Kutadgu Bilig, çocuk eğitimiyle ilgili görüş, düşünce, öneri ve nasihatler bakımından ele alınıp incelenmiştir. Eserin günümüze hitap eden bilgi ve açıklamalar içerdiği tespit edilmiştir. Çocuk eğitiminin ciddiye alınması gerektiğinin vurgulandığı çalışmada çocuğun bilgi ve erdemle donatılması, küçük yaşlarda eğitilmesi, özel eğitime ihtiyaç duyulan çocukların fark edilmesi gibi hususların irdelendiği görülmüştür. Çalışma, tarama modelinde olup doküman incelemesi yöntemine dayalı olarak yapılmıştır. Anne ve babanın çocuğun eğitimiyle ilgili olarak görev ve sorumluluklarına sık sık vurgu yapılmış, doğrudan anne ve babalara önemli öğütler verilmiştir. Ancak bu öğütler içerisinde eserin yazıldığı dönemin bakış açısını yansıtan batıl inançların bulunduğunu da belirtmek gerekir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study Kutadgu Bilig which the first and largest advicebooks of Turkish literature was examined in terms of the concept of vision, ideas, suggestions and advice for the children's education. information and explanations that appeal to the present were found in the work. It have been seen in this study which stressed the children's education is taken seriously examined as issues equipping the child knowledge and virtue, educating the child on young age, be noticed the children need to special education. This study was conducted as a survey method based on the review of the document. In the work it has been often stressed mother and father's duties and responsibilities on the child's education and given important advice to the parent directly. However it must be specify there were the superstitions reflecting the was written period of the work in this advices.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :