Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kumuk türkçesinde oğuzca unsurlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
ge Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
495
DOI :
Özet Türkçe :

Kumuk Türkçesi, Türk dilinin Kıpçak grubu içinde yer alır. Ancak bu lehçe bulunduğu coğrafyanın etkisi, tarihî, sosyal ve siyasî olayların neticesinde Oğuzcadan etkilenmiştir. Bu etki onların söz varlığına, ses ve şekil özelliklerine kadar girmiştir. Kumuk Türkleri, Kıpçak özelliklerinin yanında Oğuzlara has özellikleri de azımsanmayacak ölçüde kullanmışlardır. Bu makalede, Kumuk Türkçesindeki Oğuzca unsurlar "Söz Varlığı", "Ses Bilgisi" ve "Şekil Bilgisi" açısından incelenmiş ve örneklerle desteklenmiştir.

Özet İngilizce :

Kumuk Turkish participates in Kipchak group of the Turkish language. On the other hand, this dialect is affected Oghuz elemets as a result of geographic effects, historical, social and political events. This effect enters into their vocabulary, phonetics and morphology. Kumuk Turks, use their Kipchak features besides they mainly use Oghuz features. In this article, Oghuz elements in Kumuk language were examined in terms of "Phonetics", "Morphology" and "Vocabulary" and were supported examples.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :