Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kültürel kavramlaştırma ve kutadgu bilig’de kuş tasvirleri

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl. 1
Görüntülenme :
479
DOI :
Özet Türkçe :

Dilin çeşitli seviyelerinde karşılaşılan metafor, metonimi, benzetme gibi tasvirî dil kullanımları idrâk dil bilim açısından dilin sıradan kullanımında olduğu gibi kavramsal bir olgu, idrâke dayalı bir işleyiş ve kavrayış şekli olarak kabul edilir. Dile kategori, şema ve kültürel model açısından yaklaşan kültürel kavramlaştırma incelemesi ise dil, kültür ve idrâk ilişkilerini barındıran bu kavrayış şekline yönelik sınırların belirlenmesine imkân tanır. Bu itibarla, çalışmada Kutadgu Bilig'deki kuş tasvirleri kültürel dil biliminin konu ve inceleme yöntemlerinden biri olan kültürel kavramlaştırma unsurları bakımından ele alınacaktır.

Özet İngilizce :

Figurative language use in different figures of speech such as metaphor, metonymy and simile, in terms of cognitive linguistics, is considered like literal language to be a conceptual phenomenon, a process based on cognition and a way of understanding. Investigations of cultural conceptualization which approaches language in terms of category, schema and cultural models also enables the limits of those comprehensions - which contain relationships between language, culture and cognition - to be determined. This paper examines cultural depictions of birds in Kutadgu Bilig which are discussed in terms of elements of cultural conceptualization.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :