Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kırşehir’de dulkadirli adını taşıyan köyler hakkında bilgiler (tarihi, gelenek, görenek, örf, adet, geçim kaynakları)

Yazar kurumları :
Ahi Evran Ü. Eğt. Fak. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği1
Görüntülenme :
624
DOI :
Özet Türkçe :

Hazırlanan bu makale iki kısımdan meydana gelmektedir. Birinci kısımda Dulkadirlilerin tarihi hakkında bilgi verildikten sonra Kırşehir'de bulunan Dulkadirli köyleri (olan Dulkadirli İnli Murat, Dulkadirli Kara İsa, Dulkadirli Karşıyaka, Dulkadirli Yarımkale, Dulkadirli Hasöyük, Dulkadirli Kartalkaya)'nin tanıtımı yapılmıştır. Bunun yanı sıra Dulkadirli Eli (İli)'ni meydana getiren diğer oymakların ve boyların Kırşehir'de hangi köylere yerleştikleri de tespit edilmiştir. İkinci kısımda ise bu köylerin geçim kaynakları, yemek çeşitleri, düğün-evlilik adetleri, nazar değmesi, yağmur duası, halk inanışlarından gece tırnak kesmeme, kapı eşiğinde oturmama vb. ölen kişiler ile ilgili adetler, hacı uğurlama ve asker uğurlama gelenekleri. Kısaca örf, adet, gelenek ve görenekleri hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca yapılan bu çalışma Dulkadirli köylerinden çekilen fotoğraflarla da desteklenmiştir.

Özet İngilizce :

This article consists of two parts. In the first part of this article, a brief information about the history of Dulkadirliler in Kırsehir has been given. Dulkadirli villages are Dulkadirli İnli Murat, Dulkadirli Kara İsa, Dulkadirli Karşıyaka, Dulkadirli Yarımkale, Dulkadirli Hasöyük, Dulkadirli Kartalkaya) have been presented. In addition, all the tribes and clans who settled and live in Dulkadirli Province have been determined. In the second part of this article, the customs of these tribes such as; source of living, the types of food, marriage customs and rites, evil eye, rain prayer, folk beliefs, customs related funerals, farewell ceremonies for pilgrims and soldiers. Briefly, some information have been given concerning customary traditions. This study have also been supported with the photos taken in the villages of Dulkadirli.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :