Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kırgız türkçesinde alıntı kelimelerdeki ses değişmeleri

Yazar kurumları :
Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
620
DOI :
Özet Türkçe :

Kırgızlar tarihi süreçte, Araplar ve Arapça ile ilişkileri neticesinde özellikle din ve ahlaka dair çok sayıda kelime ve kavram alıntılamışlardır. Özbek ve Taciklerle olan ticarî ilişkileri, hayvancılık ve tarım alnındaki münasebetleriyle birlikte ise, bu alanlara ilişkin çok sayıda Farsça kökenli kelimeyi bünyesine katmışlardır. Ruslarla Çarlık döneminde başlayan yakın temas sonucu da, resmi dillerini Rusça yapmaya, günlük konuşmalarında Rusçayı ana dil düzeyinde kullanmaya varan yoğun baskının tesiriyle, büyük bir kısmını fonetik değişime uğratmadan benimsemek durumunda kalarak, çok sayıda siyasi, idari, bilimsel ve felsefi kelime ve kavram alıntısı yapmıştır. Moğollar ve Çinlilerle coğrafi bakımdan günümüzde de yakın bağlantısı bulunan Kırgızlar, tarihi süreç içerisinde çeşitli yakınlaşmalar yaşamış hatta savaşmıştır. Belirttiğimiz bu tür ilişkiler neticesinde de, göçebe toplumun kültürüyle bağlantılı bazı kelime ve kavramları alıntılamışlardır. Kırgız Türkçesinin alıntı kelimeler için uyguladığı ses kurallarını ve bu yöntemle Kırgız Türkçesinin özleştirme gücünü ortaya koymayı amaçlayan çalışmada, Kırgız Türkçesine Arapça, Farsça, Moğolca, Çince ve Rusçadan alıntı kelimelerin ses değişmeleri ele alınmıştı

Özet İngilizce :

Throughout history, the Kyrgyz people borrowed many words and concepts especially on religion and ethics as a result of their relations with the Arabs and the Arabic language. They also borrowed many words of Persian origin on commerce, husbandry and agriculture from the Uzbek and Tajik peoples due to their relations with them in those fields. As a result of their close relations with the Russians which started in the tsar period, they not only made Russian as their official language and first language in their daily life due to the high pressure, but also borrowed many political, administrative, scientific and philosophical concepts from Russian, without phonetically changing many of them. Still geographically close to the Mongol and Chinese peoples, the Kyrgyz people got close to them, and even fought them in history. And as a result of such relations, they borrowed some words related to nomadic societies. This study aims to reveal changes in phonetics in the words borrowed by the Kyrgyz language from Arabic, Persian, Mongolian, Chinese and Russian in order to show the power of purification of the Kyrgyz language by means of examining its rules that it applies on borrowed words.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :