Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kıpçak türkçesindeki meslek adları üzerine içerik ve yapı bakımından bir sınıflandırma denemesi

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,1
Görüntülenme :
617
DOI :
Özet Türkçe :

Kıpçak Türkçesi Türk dilinin XIII. yüzyıldan XVI. yüzyıla kadar Güney Rusya steplerinden, Orta Doğu coğrafyasına (başta Mısır ve Suriye olmak üzere) kadar uzanan geniş bir coğrafyada konuşulmuş önemli kollarından biridir. Bu çalışmada Kıpçak Türkçesiyle yazılmış eserlerden hareketle meslek adlarının içerik ve yapı bakımından belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu sayede Kıpçak toplumunun sosyal, kültürel, iktisadi, askerî, siyasi vb. hayatının yansımaları elde edilen dil verileriyle ortaya konulmuştur.

Özet İngilizce :

Kipchak Turkic is one of the major branches of Middle Turkic which was spoken from XIII. century to XVI. century at steppes of southern Russia to Middle East (especially in Egyp and Syria). In this article it is intended to set professions from the texts which was written by Kipchak Turkic. In this way, the social, cultural, economical, military political etc. life of Kipchak society was determined by the linguistic data.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :