Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kimliksel değerlerin çatıştığı mekân: ‘sinekli bakkal’ romanında yapı ve izlek

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fırat Ü. İnsani ve Sos. Bil. Fak. Türk Dili ve Edb. Böl. 1
Görüntülenme :
561
DOI :
Özet Türkçe :

Halide Edip Adıvar'ın olgunluk dönemi eserlerinden olan 'Sinekli Bakkal' romanı, bir devrin metinleşen yüzü olarak Türk toplumunun değişim ve dönüşümlerini, bir fark edişler bütünü olarak çağın akışı içinde yeniden ele alır. Yazar, 'Sinekli Bakkal' romanıyla bireysel konuların sınırlarını aşarak toplumsal sorunlara yönelir. Toplumun içinde bulunduğu durumu, bir ayna gibi metne taşıyan Adıvar, zamanın çatışmalarla dolu akışını, yaşamın gerçekliğine dönüştürerek merkezi bir mekân içinde simgelerin diliyle ortaya koyar. Bu yönüyle kimliksel değerlerin çatıştığı 'Sinekli Bakkal' romanı, simgelerle örülmüş, kendilik evrenin, kişi, mekân ve zaman boyutunda bir yansımasıdır.

Özet İngilizce :

In 'Sinekli Bakkal', as the textual face of the day and which is among the works written during the maturity period of Halide Edip Adıvar, the changes and transformation of Turkish society as a whole of awareness in the flow of the era are re-evaluated. With the novel, the author heads for the social problems going beyond the boundaries of individual subjects. Adıvar, who conveys the situation of the society to the text like a mirror, presents the complex flow of the time full of conflicts converting them into the reality of life through the language of symbols within a central scene. With this respect, 'Sinekli Bakkal' in which the identity values conflict, is a reflection of the universe woven by symbols in the dimension of the individual, space and time.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :