Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

“kendi mezarını kazan adam” hikâyesinde tekliğin simgesi, sığınak ve dost olarak meşe ağacı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Ü. Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl.1
Görüntülenme :
425
DOI :
Özet Türkçe :

Meşe ağacı dünya kültüründe olduğu gibi, Türk kültüründe de kutsal anlam ifade etmektedir. Refik Özdek'in "Kendi Mezarını Kazan Adam" başlıklı hikâyesinde tabiata bağlı yaşayan Mehmet Ağa adlı kişi, tabiatın makineleşme ve beton yığınlarıyla kirletilmesine tepkilidir. Yalnızlığa itilen Mehmet Ağa'nın sırdaşı ve sığınağı "tekliğin simgesi" olan meşe ağacıdır. Bu yazıda Mehmet Ağa'nın çok sevdiği arazisinin betonlaşmasına engel olmak için nasıl bir yöntem izlediği ve onun şahsında meşe ağacının nasıl bir anlam ve işleve sahip olduğu değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Oak tree in the world, such as culture, Turkish culture is a sacred meaning. İn "Digging Your Own Grave Man" ("Kendi Mezarını Kazan Adam"), was written by Refik Özdek, the title story, a man named Mehmet Aga, who were dependent on nature, nature is reactive contamination of mechanization and concrete piles. Mehmet Aga's confidant, and shelter, "Uniqueness of the icon," the oak tree. In this article, Mehmet Aga how a method is followed in order to prevent land turnarounding of the concrete structure and oak tree how to have a meaning and function were assessed.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :