Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kazak türkçesinde -a, -e/-y zarf-fiil eki ve işlevleri

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Ü. Edebiyat. Fak. ÇağdaĢ Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Böl.1
Görüntülenme :
518
DOI :
Özet Türkçe :

Esas görevi fiil kök ve gövdelerine eklenerek ana fiilin durum ve tarzını bildirmek olan zarf-fiil ekleri Türkçede işlevsel olarak kullanılan eklerden biridir. Bu çalışmada Kazak Türkçesinde çok sık kullanılan -a, -e/-y zarf-fiil eki incelenmiştir. Kazak Türkçesi ile yazılan eserler taranmış, elde edilen örneklerde ek işlevsel olarak incelenmiştir. Sonuçta ekin şekil bilgisel ve söz dizimsel olmak üzere iki temel işlevi; bu işlevlerin alt başlıklarında ise farklı işlevleri olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The base function of gerund affixes is that by adding to verb roots and stems inform the status and style of the main verb. The gerund affixes is one of the affixes that used functionally in Turkish. In this study it was investigated that the -a, -e/-y commonly used gerund affix in Kazakh Turkish. The works written with Kazakh Turkish were screened and in samples obtained from the affix investigated functionally. Eventually, it was determined that the affix has got two main functions as morphological and syntactical and sub-headings in this functions the affix has got different functions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :