Yıl 2017, Cilt: 6 Özel Sayı Sayfalar 151 - 156 2017-06-01
Bazı çerezlik kabak hatlarında SSR markır analizi
Ömer Faruk COŞKUN,Osman GÜLŞEN,Akife DALDA ŞEKERCİ,Halit YETİŞİR,Hasan PINAR
26 261

Öz Bu araştırmada farklı kabak genotiplerinde çalışabilecek SSR primer kombinasyonlarını belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada agronomik özellikler bakımından seçilen 47 çerezlik kabak genotipinde daha önce çeşitli kabakgil türlerinde geliştirilen toplam 79 SSR primer kombinasyonu test edilmiştir. Farklı genotiplerin DNA’larının karıştırılmasıyla elde edilen DNA, bütün primerlerle test edilmiştir. Bütün primerlerden 16 adedinin güvenilir bant verdiği belirlenmiştir. Bu çalışmadan elde edilen bulgular başarılı bulunan primerlerin ilişki haritalaması, safiyet testlemesi ve yeni markır geliştirme çalışmalarında kullanılabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler

Çerezlik kabak, SSR, moleküler karakterizasyon
Blagrove, R., Lilley, G. 1980. Characterisation of cucurbitin from various species of the Cucurbitaceae. European Journal of Biochemistry, 103: 577-584.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2017
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2017


Makalenin Yazarları
Ömer Faruk COŞKUN
Osman GÜLŞEN
Akife DALDA ŞEKERCİ
Halit YETİŞİR
Hasan PINAR