Yıl 2014, Sayı : 2 Sayfalar 96 - 112 2014-06-01
Studies Made on Cyclamen L. Species Distributed in Turkey
Türkiye’de Yayılıș Gösteren Cyclamen L. Türleri Üzerinde Yapılan Çalıșmalar
Çiğdem AYDIN,Cennet ÖZAY,Ramazan MAMMADOV
13 261

Located in the family Primulaceae, of the Cyclamen genus which showing areas in general coastal areas of Turkey grows the in its natural state 12 taxa and ıt is endemic 6 of these taxa. Cyclamen L. genus from Primulaceae family which have been used in traditional medicine, phytochemical content, ethnobotanical properties and biological activities of the species distributed in Turkey have been investigated. many phytochemicals study besides especially saponin content examined, terpenes, anthocyanins such compounds studies has been isolated. In this review information has been given about the biological activity anti-inflammatory, antinociceptive, antioxidant, antimicrobial, antifungal, antiseptic, insecticidal, cytotoxic and enzyme activity studies were performed on Cyclamen species. The phytochemical and biological activities of these have been searched.
Primulaceae familyasında yer alan, Türkiye’nin genel olarak kıyı bölgelerinde yayılış gösteren Cyclamen cinsinin, doğal halde 12 taksonu yetişir ve bu taksonların 6 tanesi endemiktir. Ülkemizin farklı alanlarında farklı amaçlarla halk arasında kullanımları olan Cyclamen L. türleri fitokimyasal içeriği, etnobotanik özellikleri ve biyolojik aktiviteleri yönünden araştırılmıştır. Özelikle saponin içeriklerinin incelendiği çok sayıda fitokimyasal araştırma yanında antosiyanin, terpenler gibi bileşiklerin izole edildiği çalışmalar da vardır. Bu derlemede ayrıca Cyclamen türleri üzerinde yapılmış biyolojik aktivite antienflamatuvar, antinosiseptif, antioksidan, antimikrobiyal, antifungal, antiseptik, insektisidal, sitotoksik ve enzim aktivitesi çalışmaları hakkında bilgi de verilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Güner, A. Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler), ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları Flora Dizisi 1, (ISBN: 978-605-60425-7-7), İstanbul (2012).
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2014
Bölüm Research Article
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2014


Makalenin Yazarları
Çiğdem AYDIN
Cennet ÖZAY
Ramazan MAMMADOV