Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iskenderun havzasında arazi örtüsünün zamansal değişimi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya1
Görüntülenme :
463
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada İskenderun Akaçlama Havzasındaki arazi örtüsünün zamansal değişimi (1985-2007) Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile incelenmiş, değişimin nedenleri ve sonuçları coğrafi bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Havza alanında yerleşim alanlarının tarım alanlarını işgal ederek genişlemesi, tarım alanlarının da orman alanlarını istila etmesi son 20-30 yılda yaşanmış olan arazi örtüsü değişimidir. İnceleme alanındaki arazi örtüsünün bu olumsuz değişimi, derhal bir plan kapsamda ele alınıp değerlendirilmeli ve daha sürdürülebilir bir arazi kullanım modeli geliştirilmelidir.

Özet İngilizce :

Iskenderun this study temporal variation of land cover in the drainage basin (1985-2007) Remote Sensing and Geographical Information Systems and examined the causes and consequences of changes were evaluated with a geographical perspective. Residential areas in the basin area occupied by the expansion of agricultural areas, agricultural fields or forest areas have been invaded in the last 20-30 years, the land cover change. This negative change of land cover in the study area, should be evaluated promptly and handled under a plan and a more sustainable land use model should be developed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :