Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ishak bağlamında onat kutlar’ın öykücülüğü ve “çatı” öyküsünün tahlili

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Batman Üniversitesi1
Görüntülenme :
534
DOI :
Özet Türkçe :

“1950 Kuşağı” olarak adlandırılan öykücüler, biçim ve içerik konusundaki tutumlarıyla Türk öykücülüğünde modernist bir dönüşümün / yeniliğin zeminini hazırlamışlardır. Sait Faik, Vüs’at O. Bener ve Nezihe Meriç gibi öncü yenilikçilerin birikimini Varoluşçuluk, Sürrealizm gibi Batı kaynaklı düşünce ve sanat akımlarından mülhem etkilerle sentezleyen bu öykücüler, “birey”i ve onun iç yaşantısını, yalnızlığını, bunalımını, iletişimsizliğini modernist tekniklerle kurgu düzlemine taşımıştır. Onat Kutlar, henüz yirmi üç yaşındayken yazdığı İshak adlı öykü kitabıyla bu kuşağın önemli yazarlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Dokuz öyküden oluşan bu tek öykü kitabıyla 1960 Türk Dil Kurumu Öykü Ödülü’nü kazanan Kutlar, İshak’ta, dâhil olduğu edebî anlayışa paralel temaları ve teknik özellikleri kendine özgü bir tutumla kullanmıştır. Hayatın monotonluğundan bunalarak bulunduğu ortamdan kaçıp kurtulmak, yeni ve başka bir yaşam kurmak isteyen muhtelif insanların çabaları, İshak’taki öykülerin tematik bağlamını oluşturmaktadır. Bu paralelde, öykülerde, ev içi yaşantıların ve aile çevresinin sert kalıpları içinden çıkmanın yolunu / yordamını arama çabasındaki karakterlerle karşılaşılır. Fantastik / gerçeküstü / kafkaesk öğeler, öykülerin kurgu düzlemindeki temel motifler olarak dikkat çeker. Genel bir nazarla bakıldığında, İshak’taki öykülerin dil, kurgu, atmosfer ve içerik özellikleri bakımından bütünlüklü bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Kitaptaki dördüncü öykü olan “Çatı”ya yönelik bir tahlil denemesi bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Tahlile katkıda bulunulacağı düşüncesiyle, çalışmanın giriş bölümünde, kabaca, “1950 Kuşağı” öykücülüğünü hazırlayan iç ve dış dinamiklere işaret edilmiş, ardından İshak dolayımında, Kutlar’ın öykücülüğüne dair genel birtakım tespitlerde bulunulmaya çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The storytellers called “1950 Generation” with their attitude of form and content prepared a basement of the transformation of modernist Turkish storytelling. This storytellers; synthesising accumulation of initiator reformist such as Sait Faik, Vüs’at O. Bener and Nezihe Meriç, with inspiring effect of movement of West based thinking and art such as existentialism and surrealism; carrying the person’s, inner life, loneliness, depression, contactless to fiction plane with modernist techniques. Onat Kutlar is seen as one of the important writers of this generation with his story book Ishak writing at the age of 23. Kutlar winning 1960 Turkish Language Institution Story Prize with his only story book consisting nine stories, in Ishak parallel to his literary thinking used themes and techniques in a specific behaviour. People’ struggling; trying to have a new life or escaping from the monotoneous life around them forming thematic context of stories in Ishak. İn parallel with this, in stories, characters are encountered trying to find a way to escape from strict family and home life. Fantastic / sürrealist / kafkaesque items attract attention as basic themes in story plane. In a general view it can bee said that stories in Ishak have a completing form with their language fiction, atmosphere and content features. An analysis trial of the fourth story of the book the “Çatı” forms the theme of this study. In thinking of contributing of analysis at the beginning of the study internal and external Dynamics preparing 1950 Generation storytelling are pointed and then in mediation of Ishak it is tried to make a general determination of Kutlar’s storytelling.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :