Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iş yeri adlarında türkçenin kullanımı

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğe Bağlı Bölümler2
Görüntülenme :
568
DOI :
Özet Türkçe :

Bursa'daki iş yeri adlarında Türkçenin kullanımı irdelendiğinde karşımıza tahmin edebildiğimiz sonuçlar çıkmaktadır. Ne yazık ki ortaya çıkan tablo, hem düşündürücü hem de inciticidir. Yapılan çalışma sonunda 22.433 iş yeri adının 1596'sının % 7'lik oranla tamamen Türkçe, 6574'ünün % 29'luk oranla tamamen yabancı, 14.263'ünün % 64'lük oranla Türkçe ve yabancı sözcük karışımından oluştuğu belirlenmiştir. Tamamen Türkçe sözcüklerin oluşturduğu iş yeri adları, yanlarına gelen agency, anonim şirket, butik, collection, dershane, fabrika, kolektif şirket, limitet şirket, mal, malzeme, merkez, mobilya, otel, sanayi, tekstil, ticaret, tour vb. sözcükler nedeniyle ayrı bir gruba geçmekte ve tamamı Türkçe sözcüklerle kurulu iş yeri adlarının genel veri içindeki yüzdelik dilimini aşağıya çekmektedir. Türkçe sözcüklerden oluşmuş iş yeri adı kullanımındaki başarısızlık ya da yabancı sözcüklerin, Türkçe sözcüklerle el ele verip kullanıma çıkışı, dili doğru kullanma ve dili koruma konusunun gündeme alınmayışını, toplumsal konular içine giremeyişini göstermektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

When the usage of Turkish in the names of workplaces in Bursa are analyzed we face with the results that we are able to predict. Unfortunately the resulting table is both thought-provoking and galling. In total 22.433 workplaces names were analyzed. At the end of the study, it has been identified that 1596 names are completely Turkish with the rate of 7 %, 6574 names are completely foreign with the rate of 29 % and 14.263 names are formed with the combination Turkish and foreign words with the rate of 64 %. The workplaces names which are consisted of the completely Turkish words pass to another group because of the words such as agency, anonim şirket, butik, collection, dershane, fabrika, kolektif şirket, limitet şirket, mal, malzeme, merkez, mobilya, otel, sanayi, tekstil, ticaret, tour etc. and this case reduces the percentile of the workplaces names that are consisted of the completely Turkish words in general data. The failure of the use of the workplaces names that are formed with Turkish words or the use of foreing words with Turkish words shows that the issue of to use language correctly and to protect language are not put on the agenda and can not get into social issues.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :