Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iran (azerbaycan) türk ağızlarında -(y)an eki

Yazar kurumları :
Karabük Ü. Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 1
Görüntülenme :
493
DOI :
Özet Türkçe :

-(G)An ekinin, Türkçenin hem tarihî hem de modern lehçe ve ağızlarında sıfat-fiil, yanına aldığı bazı morfolojik ve leksik unsurlarla birlikte zarf-fiil ve geçmiş zaman kipi teşkilinde kullanılmak suretiyle geniş bir işlev sahasına sahip olduğu görülür. İran, tarihte olduğu gibi bugün de Türkçenin güney-batı kolunu temsil eden Oğuzcanın yaygın bir şekilde kullanıldığı bölgelerden biridir. Bu çalışmada -(y)An eki İran'ın Azerbaycan bölgesi ağızlarında, art ve eş zamanlı bir incelemeyle, kullanılma özellikleri ve taşıdığı işlevler açısından ele alınmıştır.

Özet İngilizce :

-(G)An suffix has a wide function field by using it as a relative clause in both old and modern Turkish dialects and accents, as a adverbial clause within the morphological and lexical elements and as the formation of past tense. Today, as in the past, Iran is one of the regions that represents the south-west branch of Turkish and that Oghuz Turkish has been widely used. In this study, -(y)An suffix has been examined for the dialects in Azerbaijan region of Iran according to its usage characteristics and functions with a diachronic and simultaneous examination.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :