Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı : 2 Sayfalar 87 - 97 2019-12-31
New Media, Database Cinema, Cinegratography and Greenaway’s Suitcase Cinema
Yeni Medya, Veri Tabanı Sineması, Sinegratografi ve Greenaway’in Suitcase Sineması
Serdar GEZER
20 261

Anahtar Kelimeler

Altıntaş, G. (2019). “Greenaway ve Veritabanı Sineması”. Erişim adresi: https://www.academia.edu/38627606/Greenaway_ve_Veritaban%C4%B1_Sinemas%C4%B1. Erişim Tarihi: 4.12.2019. Avcı Tuğal, S. (2018). “21.Yüzyıl Çağdaş Sanat Önermesi Olarak Peter Greenaway’in Last Supper Dijital Video Enstalasyonu”. Art-Sanat, 2018 (9).
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Yayımlanma Tarihi Kış
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : Kış


Makalenin Yazarları
Serdar GEZER