Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Intihal mi mahlas değişikliği mi? zihnî ve zîver divanları üzerinde bir inceleme

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı1
Görüntülenme :
345
DOI :
Özet Türkçe :

Edebiyat terimi olarak intihâl birinin yazısını veya şiirini kendisinin gibi göstermektir. Divan şairleri arasında da başkalarının şiirlerinin tümünü veya bir kısmını aynen alarak kendisininki gibi gösterenler olmuştur. 18. yüzyıl şairlerinden Zîver Ahmet Efendi ile Keşanlı Zihnî divanları incelendiğinde ilginç bir husus göze çarpmaktadır: Zîver Divanı’ndaki tüm şiirler, mahlas kısımları ve bazı gazellerdeki birkaç beytin eksik-fazla olması durumu dışında Zihnî Divanı’ndaki şiirlerin bir kısmını oluşturmaktadır. Çalışmamızda bunun bir intihâl mi yoksa mahlas değişikliğinin bir sonucu mu olduğu sorusuna cevap aranmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

As the one of the literary terms, plagiarism is that someone steal else’s poems or works. This situation frequently encountered in the past. At the Zîver and Zihnî’s divans, the poets of the eighteenth century, an interesting situation is observed. All poems of Zîver’s Divan are in Zihnî’s Divan. İn this study, this situation will be reviewed whether plagiarism or pseudonym change.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :