Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim türkçe 6, 7 ve 8. sınıf ders kitaplarındaki okuma parçalarında çocuk imgeleri

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi Eğt. Fak. Türkçe Eğt. Böl.1
Görüntülenme :
448
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki okuma parçalarında yer alan çocuk imgelerinin saptanması amaçlanmıştır. Bu amaçla, 2010-2011 ve 2011-2012 eğitim öğretim yılında kullanılan üçer ders kitabı incelenmiştir. 6 ders kitabında yer alan toplam 180 parçanın 58'inde çocuk kavramına yer verildiği belirlenmiş ve "çocuk" kavramının kullanım bağlamlarından yola çıkarak çocuk imgeleri betimlenmeye çalışılmıştır. Araştırma, okuma parçalarında yaratılan çocuk imgesinin güncel eğitim ve evrensel insan anlayışıyla ne denli örtüştüğünün sınanması bakımından önem taşımaktadır. Eğitim sisteminin varsaydığı çocuk imgesinin ortaya konması ve anlaşılması, aslında eğitim sisteminin çocuklar için nasıl bir eğitim önerdiğini de ortaya koyacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this research, it is aimed to point out the children image described in the reading passages of Turkish course books of 6th, 7th and 8th classes. With this aim, three course books used in the term of 2010-2011 education year and three course books used in the term of 2011-2012 education year have been analyzed. It is found out that the concept of "children" is mentioned in 58 reading passages of totally 180 passages in those 6 course books. Through the concept of "children" used in contexts, we try to explain the children image. The research is critically important in terms of evaluating how well the children image created in those reading passages comply with current educational system and universal human mentality. To understand and point out the children image illustrated by education system will actually show us what an education is suggested by educational system.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :