Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim sekizinci sınıf türkçe ders kitaplarındaki hikâye metinlerinde yer alan değer unsurlarının eşdizimsel örüntülemeler açısından görünümleri

Yazar kurumları :
Kafkas Ü. Eğt. Fak. Türkçe Eğt. Böl. 1
Görüntülenme :
530
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, MEB yayınlarına ait ilköğretim ikinci kademe sekizinci sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan değer unsurlarının, metin bağlamından hareketle eşdizimsel örüntüsü ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Doküman incelemesi yöntemine göre yapılan çalışmanın sonuçlarına göre ders kitabında yer alan metinlerin değer aktarımı oluşturmada zengin bir eşdizimli sözcük örüntüsüne sahip olduğu tespit edilmiştir. Hikâye metinlerinde ulusa ait değerler açık ve dolaysız olarak aktarılabildiğinden ders kitabında yer alan değer aktarımına yönelik eşdizimsel örüntünün de bu durumu desteklediği ve hem değer aktarımı hem de eşdizim boyutlarında iyi bir düzeyde olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The present study aims to identify the collocational patterns of the value elements in eight grade Turkish course books of MNE publications in light of textual context. According to the results of the study which employed document analysis, the texts in the course book have a rich collocational word pattern in terms of value transfer. Since national values can be directly or indirectly transferred in stories, the collocation pattern towards value transfer was found to support this condition and both values transfer and collocational dimensions were found to be at a good level.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :