Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ii. meşrutiyet dönemi mizah basini ve içeriklerinden seçilmiş örnekler

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
485
DOI :
Özet Türkçe :

II. Meşrutiyet’in ilan edildiği 24 Temmuz 1908 tarihi, Türk Siyasî Tarihi, Türk Edebiyat Tarihi, Türk Hukuk Tarihi gibi alanlar için olduğu kadar Türk Basın Tarihi için de çok önemlidir. Türk basını bu tarihte yeni bir döneme girmiş ve kendisini sınırlayan bağlardan kurtulmuştur; gazeteler ilk defa sansür heyetinin denetiminden geçmeden basılmıştır. Bu özgürlük ortamında çok sayıda gazete ve dergi basın hayatına katılmış, yeni gazete ve dergilerin arasında mizah dergileri de yerini almıştır. Bu bakımdan 24 Temmuz 1908 tarihi Türk mizah basını için çok daha büyük bir anlam ifade etmektedir. Zira bugün sahip olduğumuz bilgilere göre, II. Abdülhamit’in tahta çıkışından II. Meşrutiyetin ilanına kadar geçen 30 yıldan uzun dönemde beş altı tane gazete yayınlanmış olmasına rağmen hiç bir mizah gazetesi veya dergisinin yayınına müsade edilmemiştir. Daha sonra basın bayramı olarak da ilan edilen bu tarih, aslında daha çok mizah yayıncılığının bayramıdır. Bu çalışmada II. Meşrutiyet’in ilanını takip eden, basın patlaması olarak da tanımlanan günlerde ve sonrasında yayın hayatına başlayan mizah gazetelerinden Boşboğaz ile Güllabi, Püsküllü Belâ ve Kahya Kadın isimli mizah dergileri incelenecektir. İnceleme yapılırken künyelerindeki bilgilerden hareketle öncelikle tanıtımları yapılacak; devamında da içerik analizi yöntemiyle işlenen konular belirlenecektir. Ayrıca karikatürlerin ve haberlerin/yazıların mesajlarının anlaşılması için söylem analizi de yapılacaktır. Mizah dergilerinin Meşrutiyet’in ilanına bakışı ve dönemin sosyal ve siyasî konularını ele alış biçimi, bu çalışmanın hedefini oluşturmaktadır. 

Özet İngilizce :

July 24, 1908, when Second Constitution was declared is an important date for the history of Turkish Press as well as the history of Turkish Politics, Turkish Literature History and the history of Turkish Law. The Turkish press has entered a new era on that date, got rid of the bonds which were limiting the media and the newspapers were printed without the supervision of censorship board for the first time. By this freedom, numerous newspapers and magazines joined to press and also humor magazines has taken place in that area. In this regard, the date July 24, 1908 represents a greater sense for Turkish humor media. According to the information we have today, about a 30 year period from the II. Abdulhamids’ ascending to the throne until the declaration of the II. Constitutional Monarchy although five or six newspapers were published but none of the newspapers or magazines of humor was allow to be published. This date has been declared as a press feast; in fact it is a lot more the feast of humor publishing. In this study, the humor newspapers named Boşboğaz ile Güllabi, Püsküllü Belâ, Lala, Malum and Kahya Kadın will be analyzed which were published after the period called press explosion consecutively the declaration of II. Constitutional Monarchy. During the analysis, firstly they will be presented by the information in the samples and later the topics covered will be determined by the content analysis method. In addition, discourse analysis will be done for understanding the messages of the cartoons, news and articles. The overview of humor magazines to the declaration of Constitution and the way of its treatment to social and political issues of that period are the goals of this study. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :