Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ii. meşrutiyet devri pedagoglarindan sabri cemil ve amelî fenn-i tedris’i

Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi1
Görüntülenme :
417
DOI :
Özet Türkçe :

Hayatı hakkında detaylı bilgiye sahip olmadığımız Sabri Cemil, II. Meşrutiyetin ilanı sırasında Dârülmuallimîn-i Rüşdi’de müdürlük vazifesini yürütmekte idi. Balkan Savaş’ından sonra Bursa ve Şam’da görev yaptı. Sabri Cemil’in en çok tanınan eseri 1326 yılında Üsküp’te yayınlandığı bilinen Amelî Fenn-i Tedris isimli kitabıdır. İnsana ekmek, su, hava lazım olduğu gibi eğitimimin de zaruri olduğunu söyleyen Sabri Cemil’in düşüncesine göre eğitim anahtarının açamayacağı kilit yoktur. Ona göre muallimin yollarından en emin olanı öğrenciye öğrenmek hevesinin kazandırılmasıdır. Dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan biri de öğrenci eğitim alırken yalnız okuma yazma makinesi olmamalı aynı zamanda ahlaklı, soru soran ve araştıran bir kimse olmalıdır. Aynı zamanda eğitim çocuğa şahsiyet kazandırmalıdır. Eğitimde yalnızca teorik bilgileri uygun bulmayan Sabri Cemil, bunun yeterli olamayacağını aynı zamanda tatbikata da yer verilmesi gerektiğini düşünmekteydi. Ayrıca çocukların eğitim öğretiminde aceleye karşı çıkan Sabri Cemil, çocuklara yaşına göre muamele yapılması taraftarıydı. Eğitimde ev ödevlerinin önemini savunan Sabri Cemil, özelikle yazılı ev ödevlerinin öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirme açısından çok faydalı olduğunu iddia etmekteydi. Sabri Cemil’in fikrince bir milletin ve devletin yükselmesinde veya yıkılmaya yüz tutmasında o memleketteki öğretmenlerin büyük payı vardır. Ona göre muallimlerde bulunması gereken iki tane temel özellik olmalıdır; muallimler evvela ciddi bir tahsil görmelidirler, ikinci olarak ise öğrendiklerini vatan evlatlarına öğretmede hiçbir fedakârlıktan çekinmemelidirler. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

That we are not fully acknowledged enough information about Sabri Cemil, he was the school principal of the Darulmuallîn-i Rüşdî (The Scholl for Training Secondary School Teachers) at the time of the Second Constittional Period. After the Balkan Wars, he worked in Bursa and Damascus. The most well-known work of Sabri Cemil is Amelî Fenn-i Tedris that was published in the city of Skopje in the year of 1326. According to what Sabri Cemil says, teaching is crucial to humans as we are supposed to have daily necessities such as bread, water and air. There is not any locks that cannot be opened by “education”. İn his opinion, the trustable way of teaching is that all the learners should gain the enthusiasm for learning. The other most important point is that not only learners/students should pursue their reading/writing skills; but also they should learn how to inquire, criticize and research their field of interest, besides this, they should be moral during education. Moreover, education should make learners gain a personality. Sabri Cemil who opposed to only the theoretical knowledge in teaching thought that only theoretical knowledge is not enough besides theoretical knowledge, there must be pratical teaching at education. Besides, Sabri Cemil opposed to the haste in teaching-learning process and was in favour of treating kids according to their age. Defending the importance of homeworks in education, Sabri Cemil claimed that written homeworks were beneficial with regards to enhance their knowledge. According to what Sabri Cemil says, There is a great contribution of teachers at the rise or collapse of the state in the hometown. According to him, there must be two basic characteristics that teachers are supposed to have. The teachers first of all must have strict education, and secondly they should feel free to make self sacrifice to their citizens in teaching and learning. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :