Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ii. mahmut dönemi osmanlı merkezileşme politikasının doğu vilayetlerinde uygulanması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Ü. Tarih 1
Görüntülenme :
456
DOI :
Özet Türkçe :

18. yüzyıl boyunca Osmanlı Merkezî otoritesinin zayıflamasıyla birlikte merkezden uzak olan bölgelerde âyan denilen feodal yapılanmalar ortaya çıkmıştır. II. Mahmut Padişah olduğunda ilk icraat olarak merkezî otoriteyi güçlendirecek politikalar izlemeye başladı. Bir taraftan bu amacını gerçekleştirecek reformlar yaparken, diğer taraftan da devletin siyasî bütünlüğünü tehdit eden âyanları itaat altına aldı. Bunu Balkanlarda ve Anadolu'da büyük ölçüde başardı. Doğu vilayetlerinde ise Sivas Valisi Reşit Paşa ile başlattığı merkezî örgütlenmeyi 1839 yılında Hafız Paşa bölgede büyük ölçüde tamamlamıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

With decline of the authority of the Ottoman Centralization policies throughout the 18th century, the Feudal systems called Ayan emerged in the regions which were far away from the center government domain. As soon as Mahmut II came to power, he adopted the policies which would strengthen the central authority in that regions. While doing reforms, he tried to control and suppress the Ayan uprisings. He managed this, to some extent, in Balkans and Anatolia. The central organization was established by the Sivas province governor Reşit Pasha in Eastern province was significantly completed by Hafız Pasha in 1839.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :