Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Huzur romanında nihilist bir karakter: suad

Yazar kurumları :
Kırklareli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
576
DOI :
Özet Türkçe :

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur adlı romanının kahramanlarından biri olan Suad, derinlemesine tahlil edilmemiş bir karakterdir. Suad, romanda topluma karşı hiçbir sorumluluk duygusu duymadığı gibi bütün ahlâki değerlere karşı olmasıyla; savaşın insanoğlunu terbiye edeceğini iddia etmesiyle ve hatta sonunda intiharıyla “nihilist” diyebileceğimiz bir karakterdir. Huzur’un ana temalarından biri olan mesuliyet duygusunu reddederken Allah’ın varlığına da inanmaması, onun nihilist yönünü gösteren diğer özelliklerden biridir. Suad, romanda alafranga züppeden alafranga haine, oradan Batıyı tam olarak tanımadan Batı için sahici olan bunalımları “taklit” etmeye kadar giden yarı aydınların da sembolüdür. Huzursuzluğun nihilizmle bağlantılı bir kavram olduğunu düşünürsek Huzur’da Suad’ın şahsında nihilizmin mahkûm edildiğini görülür.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

One of the main characters in Huzur, a novel written by A. Hamdi Tanpınar, is Suat who has not been thoroughly studied so far. Suat can be considered to be a nihilist personality due to opposing all the moral values and assuming wars to bring up humanity. Moreover, he never feels responsibility for the society throughout the novel. Consequntly, he was obliged to commit suicide. Suad, being an atheist and refusing social responsibility, represents a complete reflection of nihilizm. Additionally, he symbolizes a wide range of westernlike snobbish and deceitful characteristics. What is more, he represents the false intellectualizm and inclines to imitate western style crisis although being unaware of the Western culture. Considering all these facts, the novel Huzur is said to criticize nihilizm in the personality of Suat

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :