Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hümâyûn-nâme hikâyelerindeki aşk kavramının kültürel arka planı ve aşk algısının hikâyelerde işleniş boyutları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi1
Görüntülenme :
352
DOI :
Özet Türkçe :

Bu yazıda Kelile ve Dimne hikâyelerinin Türkçeye tercümesi olan Hümâyûn-nâme adlı eserdeki aşk kavramının kültürel arka planı ve aşk algısının hikâyelerde işleniş boyutları ele alınmıştır. Bunun için Hümâyûn-nâme hikâyelerinin ortaya çıktığı kültür ortamında aşkın nasıl bir zemine oturduğunun öncelikle işlenmesi gerekli görülmüştür. Bu bağlamda, aşk kavramının Doğu kültüründe nasıl algılandığı ana hatlarıyla ortaya konmaya çalışıldı. Diğer taraftan, yazının konusunu teşkil eden Hümâyûn-nâme’nin okuyucu tarafından genel olarak tanınmasını sağlamak için eserle ilgili genel bilgiler verildi. Yazının asıl omurgasını oluşturan, aşk algısının Hümâyûn-nâme hikâyelerindeki işleniş boyutları tasnif edilerek aşk algısının hangi aşamalarda gerçekleştiği ortaya konmaya çalışıldı. Aynı zamanda aşkla ilgili kavramların eserde nasıl bir anlam algısı içinde değerlendirildiği ele alındı. Hümâyûn-nâme hikâyelerindeki aşk algısının daha çok, “somut” bir düzlemde insanî aşk bağlamında gerçekleşmesinden dolayı, okuyucunun kafasında konunun daha belirgin hale gelebilmesi için, doğrudan insanî aşkı konu alan altı hikâyenin özetine “Ekler” kısmında yer verildi.

Özet İngilizce :

This paper deals with the cultural background of the concept of love in Hümâyûn-nâme (an Ottoman translation of Kalilag and Damnag) and contextualization dimensions of perception of love in fables. Therefore, it is necessary to deal with how the concept of love was perceived in the cultural setting in which the fables in Hümâyûn-nâme were produced. In this context, how the concept of love was perceived in the Oriental culture was described in general lines. Moreover, a general overview of the work was presented so that the readers could gain a better understanding of Hümâyûn-nâme. This paper aims at classifying the contextualization of the perception of love in the fables of Hümâyûn-nâme which forms the main backbone of this paper and it aims at exploring at what stages the perception of love occurred. Furthermore, it also deals with in what kind of perception of meaning the concepts of love were assessed in the work of art. Since the perception of love in Hümâyûn-nâme centers around humanitarian love, the abstracts of six fables which deal directly with humanitarian love were added in the appendix so that the readers would have a better understanding of the topic.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :