Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hanlıklar dönemi çağatay edebiyatı

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
398
DOI :
Özet Türkçe :

Çağatay edebiyatının bir safhası da XVII-XIX. yüzyıllar arasını kapsayan hanlıklar dönemidir. Bu dönemde Türkistan'da kurulan Buhara, Harezm ve Hokand hanlıklarında oluşan edebî muhitlerde önemli şahsiyetler yetişmiş ve bu şahsiyetler tarafından orijinal eserler ortaya konulmuştur. Bu çalışmada söz konusu hanlıklarda yetişen edebî şahsiyetler ve onların eserleri hakkında bilgiler verilecektir. Ayrıca bu eserlerin el yazma nüshalarının bulundukları kütüphaneler ve envanter numaraları verilerek Çağatay edebiyatının bu dönemine ait bilimsel çalışma yapacaklara kolaylık sağlanması da amaç edinilmiştir.

Özet İngilizce :

Chagatay literature in the 17th century and the 19th centuries, a phase covering the period of khanates. During this period, the literary atmosphere in Turkistan, are important writers and they created the original works. In this study, in Bukhara, Khwarezm and Hokand grown writers and their works will be given information about. In addition, handwritten copies of the works of these literary works are stored in libraries and inventory numbers are giving the Chagatay literature will make this period of scientific study is aimed to provide convenience.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :