Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gündeliklik-tarihsellik kavramları ve yenişehir’de bir öğle vakti romanı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
444
DOI :
Özet Türkçe :

İnsanı insan kılan hususiyetlerden birisi de tarihsel bir varlık oluşudur. Tarihsellik, -felsefî antropolojiye göre-, en kısa ifadesiyle, "zamanın geçmiş, şimdi ve gelecekten oluşan üç boyutuyla diyalektik/eleştirel ilişki içinde olmak; devralmak ve devretmektir". Gündeliklik ise tarihselliğini yitirmek; ilgi ve çıkarından başka bir şeye prim vermemektir. Bir başka ifadeyle tarihsellik, insanî sınırlar içerisinde kayıtlı; gündeliklik ise kayıtsız olmaktır. Bu yazıda, önce gündeliklik-tarihsellik kavramları tanımlanmaya çalışılmış, daha sonra gündelikliği teşhir eden Yenişehir'de Bir Öğle Vakti romanı ele alınmıştır.

Özet İngilizce :

One of the properties which make people human is his historical being. In short terms historicity -according to the philosophical anthropology- "means being in a dialectic/critical relationship with the three dimensions of the time which are formed of past, now, and future; taking over and passing on". But everydayness means loosing ones history and taking cognizance of nothing except for his interests and stakes. In other words, historicity is mindfulness with in the bounds of humanity while everydayness is indifference. In this text, at first the concepts of everydayness-historicity were tried to be identified then the novel "a midday in the Newcity" which reveals everydayness was studied.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :