Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Görsel türkoloji

Yazar kurumları :
İstanbul Aydın Üniversitesi, H. Aliyev Kafkasya Araştırmaları Merkezi1
Görüntülenme :
451
DOI :
Özet Türkçe :

Çağdaş Türkoloji'nin görsel olanaklara dayanarak Türkçenin yöntem (metodik) ve yöntembilim (metodolojik) problemlerine aydınlık getirilmesi, gerek Türkçenin eğitim ve öğretimine gerekse kuramsal dil bilim meselelerinin Türkçe örneklerle incelenmesine geniş imkân sağlayacaktır. Bu bakımdan Türkçenin gramerini, leksikasını, poetikasını yansıtan şemalar, modeller, cetveller ve haritalar ciddi ehemmiyet taşımaktadır. Bizim dilbilimci ve Türkologlardan ayrı ayrı aldığımız ve sitemleştirdiğimiz ve kendimizin teklif ettiği 300'den fazla şema, model, cetvel ve harita internet aracılığıyla programlaştırılmış ve sistemleştirilmiştir. Bu sistemin Türkçenin eğitimine, o cümleden yabancıların Türkçeyi kısa zamanda öğrenmesinde ve uzaktan eğitim alanlarında faydalı olacağı kanısındayız.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Offering solutions based on visual opportunities of the contemporary Turcology to the methodic and methodological problems of Turkish will both facilitate the education and teaching of Turkish and make it possible to examine theoretical linguistics matters through Turkish examples. In this respect, the diagrams, models, tables and maps reflecting the grammar, lexicology and poetics of Turkish are of great importance. More than 300 diagrams, models, tables and maps that we have obtained separately from linguists and Turcologists and systematized and also we ourselves have proposed have been programmed and systematized through the Internet. We are of the opinion that this system will be useful in Turkish education, and so it will help foreigners learn Turkish in a short time and be beneficial in the fields of distant education.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :