Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gölgesizler in kurgu tekniği ve teması

Yazar kurumları :
YYÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
395
DOI :
Özet Türkçe :

Hasan Ali Toptaş'ın romanı Gölgesizler, ilk bakışta alışılmamış kurgu tekniğiyle dikkati çeker. Çift zincirli bir romandır bu. Olaylar, birbirine paralel iki mekânda cereyan eder. Birinci zincirde olayların mekânı kenttir, ikinci zincirdeyse köy. Bu iki zincir ve iki mekân, kentte kaybolup köyde, köyde kaybolup kentte ortaya çıkan insanlarla birbirine bağlanır. Dolayısıyla kimi kez kente, kimi kez köye çevirir bakışlarını anlatıcı. Bu iki mekâna gidiş gelişlerle örülür roman. Böylece iki zincir iç içe geçerek, sarmal bir örgü oluştururlar. Bu makalede, Toptaş'ın romanı önce bu kurgusal yapısı bakımından incelenecektir. Gölgesizler'de dikkati çeken ikinci öğe, temadır. Toptaş, romanında bir yanda var olup, diğer yanda yok olan insanları ele alır. Var oluş ve yok oluş, hayatın sürekli tekrarlanan döngüsüdür. Makalede roman ayrıca bu felsefî tema ve yan temalar bakımından çözümlenecektir.

Özet İngilizce :

Gölgesizler, which is written by Hasan Ali Toptaş attracts attention at first glance with its extraordinary plot technique. The novel is double stranded. The events take place in parallel to each other.In the first strand the events takes place in city; in the second one the events take place in a village. These two strand and the places are tied to each other with the people who get lost in village appearing in the city or get lost in the city appearing in the village. The narrator sometimes looks into the city sometimes into the village. The novel is plotted between these two places so the two strands mingle with each other turning into the shape of spiral. In this essay this novel will be analysed in terms of its plot technique. Other element which attracts attention is the theme of the novel. Toptaş handles people who exist on the one hand and do not exist on the other hand. Existence and nonexistence are the vicious circle of the life. The novel in this essay will also be analysed in terms of this philosophical issue and the theme.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :