Yıl 2005, Cilt: 34 Sayı : 1 Sayfalar 141 - 150 2005-03-01
CEVİZ ODUNUNUN SİLAH YAPIMINDA KULLANILMASI VE İHRACAT OLANAKLARI
Ramazan KANTAY,Öner ÜNSAL
12 261

Öz Bu tebliğde ceviz odununun çeşitli kullanım yerleri kısaca özetlendikten sonra silah endüstrisindeki yeri ve önemi vurgulanarak silah üretiminde kullanılacak ceviz odununun özellikleri, silah üretim teknolojisi ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Ülkemiz odun kökenli ihracat ürünleri arasında önemli bir paya sahip olan ceviz odununun 1995 den önceki ve sonraki ihracat kriterleri, yeni kriterlere göre tüfek dipçiği ve el kundağı ölçüleri ve son 15 yılda yapılan ihracat miktarları verilmiştir. Yapılan çalış- malarda 1995 yılından sonra ihracat imkanlarında bir azalma olduğu, buna rağmen 2002 yılında dipçik taslağı ihracatının artış gösterdiği, 2003 yılında ise azalma olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Ceviz Odunu, Tüfek Dipçiği, Taslak, İhracat
Anonim, 1983. TS 151. Ceviz Kütük ve Tomrukları, TSE Ankara.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2005
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2005


Makalenin Yazarları
Ramazan KANTAY
Öner ÜNSAL