Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Geçişlilik-geçişsizlik nitelikleri değişken olabilir mi?

Yazar kurumları :
Uludağ Ü. Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl. 1
Görüntülenme :
538
DOI :
Özet Türkçe :

Öncelikli olarak geçişlilik-geçişsizlik niteliklerinin değişken olup olmadığının, geçişli bir eylemin kurduğu cümlede nesnenin yer alma koşullarının sorgulandığı çalışmada, söz konusu özelliklerin yapısal olmadığı, eylemle doğuştan gelen nitelik olduğu, yani geçişlilik ya da geçişsizliğin herhangi bir ekle verilip ya da herhangi bir kullanımla ortadan kaldırılamadığı sonucuna varılmıştır. Çatı kapsamında ele alınması düşünülen geçişlilik-geçişsizlik, yüklem-nesne / eylem-ad, zamir ilişkilerini yönetme, sisteme girmesi / sistem dışında tutulması gereken unsurları (nesne) yönlendirme işlevlerini üstlenir.

Özet İngilizce :

Firstly, in this working, whether features of transitivityintransitivity are variable or not, and in a sentence formed a transitive verb is examined taking part conditions of object. Additionally, it is concluded that available features are not structural and that they are innate features with verb, so it is concluded that transitivity or intransitivity is not given with any suffix or that they are not eliminated with any use. Transitivity - Intransitivity, which is thought to tackle in the extent of voice, function to maintain relationships of predicate - object / verb - noun, pronoun and to shape element (object) required entering the system / keeping outside the system.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :