Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Geçişli fillerle kurulmuş “deyimleşmiş birleşik filler”in yüklem olduğu cümlelerde nesne meselesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü1
Görüntülenme :
614
DOI :
Özet Türkçe :

Bir cümlede hangi ögelerin bulunabileceği veya bulunamayacağı yüklemin özellikleriyle ilgilidir. Bir cümlede fiil geçişsizse veya yüklem isimse, nesnenin kullanılamayacağı bilinmektedir. Cümlenin yükleminin "deyimleşmiş birleşik fiil" olması da cümlenin bazı ögeleri alıp alamamasını etkiler. Geçişli fiillerle kurulmuş "deyimleşmiş birleşik fiiller", içlerinde "nesne" bulundururlarsa bunların yüklem olarak kullanıldıkları cümlelerde ayrıca bir nesne bulunamaz. Bu makalede, hangi şartlarda cümlenin ayrıca bir nesnesinin bulanamayacağı üzerinde durulmuştur.

Özet İngilizce :

Which elements can / cannot exist in a sentence is related to the features of the predicate. What is known is an object cannot be used in a sentence in which the predicate is intransitive or a noun. That the predicate of a sentence is a "phrasal verb" affects the sentence in terms of which elements can be used in it. If phrasal verbs are transitive verbs and contain an "object", another object cannot be used in the sentences where they are used.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :