Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eski oğuz türkçesinden günümüz türkiye türkçesine kadar özelleşme yoluyla anlam daralmasına uğrayan kelimeler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Ü. Fen-Ed. Fak.Türk Dili ve Ed. Böl. 1
Görüntülenme :
824
DOI :
Özet Türkçe :

Eski Oğuz Türkçesi, XI. yüzyılda teşekkül etmeye başlayan, genel kabule göre XV. yüzyılda gelişimini tamamlayan Orta Türkçe devresinin tarihî şiveleri arasında apayrı bir yeri olan şivedir. Bu şive, bugün kullanmakta olduğumuz Standart Türkiye Türkçesine her yönüyle kaynaklık teşkil eder. Bu sebeptendir ki, bugün Standart Türkiye Türkçesinde fonetik, morfolojik, sentaktik ve semantik alanda karşılaştığımız pek çok soru ve sorunların aydınlatılmasında, hareket noktamız ilkin Eski Oğuz Türkçesi dönemine ait eserler olmalıdır. Bu makalede, ilkin anlamlı bir birimin içeriğinin daha dar bir kapsama geçmesi diye bilinen ve anlam daralmasının bir alt başlığı olarak kabul edilen özelleşme (~Alm. Spezialisierung, Pezialisierung, Fr. Spécialisation, İng. Specialisation, Rus. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) teriminin anlam bilimi eksenindeki yeri teorik olarak ele alınmıştır. Sonra, özelleşme yoluyla anlam boyutu daralan kelimeler, Eski Oğuz Türkçesinden günümüz Türkiye Türkçesine kadar taranılan eserlerdeki tanıklamalarından hareketle verilmiştir.

Özet İngilizce :

Old Oğuz Turkish is a unique accent in category of Orta Turkish Period's historical accents. It had started to be shaped in XI. century. According to general agreed it completed it's own evolution process in XV. century. This accent is considered as a source from the ground up for Standard Turkey Turkish which is being used today. Therefore, they must be starting point first; pieces remained in Oğuz Turkish Period, while solving fonetic, morphologic, syntactic and semantic problems about today's Standard Turkish Turkey. In this article, at first, term specialisation (~Ger. Spezialisierung, Pezialisierung, Fr. Spécialisation, Eng. Specialisation, Rus. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) known as a pass of a substantive unit to a narrower content, is handled according to it's place in semantics theoritically. Then, words -their meaning size were narrowed by specialisation- are given with testimony in works remained from the period which is from Old Oğuz Turkish till today's actual Turkey Turkish.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :