Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eski anadolu türkçesi döneminde yazılan meçhul eserlerden: nâme-i mahşer

Yazar kurumları :
Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü1
Görüntülenme :
554
DOI :
Özet Türkçe :

Eski Anadolu Türkçesi döneminde kaleme alınan Türkçe eserlerde en çok görülen konuların başında dinî-ahlakî muhtevalı olanlar gelir. Dinî-ahlakî eserler arasında da kıyameti, kıyamet ahvali ve kıyamet ehlini konu olan eserler önemli bir yekün tutmaktadır. Bu çalışmada, bu muhtevada yazılmış olup varlığı bilinmeyen Nâme-i Mahşer adlı eser tanıtılacak ve eserin tam metni yayımlanacaktır. Tespit edebildiğimiz tek nüshası şahsî kütüphanemizde Yz. 99/8 numarada bulunan müellifi meçhul eser, mesnevi tarzında yazılmış olup 538 beyit tutarındadır.

Özet İngilizce :

Works written in Old Anatolian Turkish period comes first topics most common are religious-moral topics. Among the works of religious-moral, there are many works which mention doomsday, situation of doomsday and people of resurrection. In this article, written at the subject of doomsday and the presence of unknown which named "Nâme-i Mahşer" will be introduced and published full text. Single copy which we can determine exist in our library that numbered Yz. 99/8. The author of this work isn't known. Work has written in style of mathnawi and has 538 couplets.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :