Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Entellektüel bir kadro hareketi olarak hatay halkevi dergisi

Yazar kurumları :
Türk Silahlı Kuvvetleri1, Mustafa Kemal Üniversitesi2
Görüntülenme :
588
DOI :
Özet Türkçe :

İskenderun Sancağı’nda, Sancağın Bağımsızlık, Türk kültür mücadelesi ve Türkiye’ye iltihakın gerçekleşmesi yönünde faaliyetler entelektüel bir kadro tarafından yürütülmüştür. Bu mücadelelerin yürütülmesinde ve koordine edilmesinde İltihak sonrası süreçte aynı entelektüel kadro bu defa Hatay Halk Evi bünyesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Hatay Halk Evi, faaliyetlerine Sancak bölgesinin Anavatana katılımın gerçekleşmesinden sonra da gerek Türk Kültürünün yerleşmesi ve gerekse de diğer grupların Türk kültürünü benimsemesi kapsamında çalışmalarına devam etmiştir. Bu çerçevede Halk Evi tarafından yayınlanan Hatay isimli dergi, Hataylıların Türk Kültürü altında birleşmesi ve bu ortak kültürü benimseme konusunda önemli bir vasıta olmuştur. Hatay dergisi bir yıl kadar yayınlanmış ve daha sonra yayımdan kaldırılmıştır. Fakat bu kısa yayım hayatı boyunca döneme ait önemli bilgiler aktarmış ve çalışmalar yapmıştır. Hatay’da, Hatay Halkevi Dergisi, Modern Türkiye’nin kabul ettiği tüm inkılâp hareketlerinin yürütücüsü ve taşıyıcısı olarak görülmüştür. Bu misyon Hatay’ın İltihak ile beraber yaşamın hemen hemen her alanında yeniden yapılandırılmaya çalışılacağı yeni dönemin eğitim kolu, kültür okulu olmuştur. Hatay entelektüellerine önemli bir saha oluşturan Halkevi Dergisi, çağdaş ve modern yaşamı öngören yazılarıyla halkın bilinçlenmesi ve eğitilmesi yönünde faaliyet yürütmüştür. Kemalist ideolojinin ve Atatürk inkılâp hamlelerinin Hatay’ın özgün tarihsel geçmişi ve toplumsal dokusu içerisinde yer almasını sağlayacak yayınlar yapan Hatay Halkevi Dergisi Türkiye ve Misak-ı Milliye ait Hatay’ın kimlik ve aidiyet noktasında sesi ve vicdanı olmayı amaçlamıştır. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The Turkish cultural struggle and the activities to be a part of Turkey were carried out by an intellectual group of people in Sanjak of Iskenderun, Turkey. In the post-rule phase, the same intellectual group played an important role in execution and coordination of the struggle, this time within the Community Center. Hatay Community Center has continued its studies after Sanjak has joined the Mainland to both spread the Turkish culture and other groups to appropriate the Turkish culture. In this framework, the journal, “Hatay”, published by the Community Center has played a critical role in adaptation of the local community in Hatay to the Turkish culture. The journal was published for about a year and then was stopped. However, important means of information was shared throughout this short timeframe of publication. The journal of Hatay Community Center is acknowledged in Hatay as a carrier of the revolution movement accepted by Modern Turkey. This mission has caused a reconstruction of almost every aspect of life in Hatay and has shaped an educational path as well as a cultural revolution within the new era. The Community Journal, that constitute an important field for the intellectuals of Hatay, played a substantial role in gaining public awareness and educating the local community through articles on contemporary and modern life. The journal of Hatay Community Center and Misak-I Milli have progressed activities to voice the identity of Hatay by publishing Hatay’s iconic history through Kemalist ideology and through Ataturk’s reforms. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :