Karadeniz'in Korunmasına Yönelik Uluslararası İşbirliği ve Bölge Sayıştaylarının Koordineli Paralel Denetim Çalışması

Dünyanın en izole denizlerinden biri olan Karadeniz, bölgesindeki beşeri faaliyetlerin yol açtığı ciddi kirlilik tehdidi altındadır ve eğer bu tehdit iyi yönetilemezse, çok sayıdaki kirletici kaynağın Karadeniz çevresi üzerindeki etkileri vahim boyutlara ulaşacaktır. Karadeniz’in kurtarılmasında uluslararası işbirliğinin öneminin bilincinde olan kıyı ülke yüksek denetim kurumları (Sayıştayları), Bükreş Sözleşmesinin uygulama sonuçlarının etkinliğini değerlendirmek amacıyla uluslararası paralel bir denetim çalışması yürütmüştür. Denetim sonucunda hazırlanan gerek ortak rapor ve gerekse daha ayrıntılı ulusal raporlarda sunulan kapsamlı değerlendirme ve öneriler, gerekli strateji ve politikaların uygulamaya geçirilmesi ve geliştirilmesi için güçlü bir temel oluşturmaktadır. Bu raporları da dikkate alarak, bu alanda rol üstlenen her düzeydeki aktörün çok geç olmadan Karadeniz’in korunması ve rehabilitasyonu için gerekli adımları atması büyük önem taşımaktadır.

Karadeniz'in Korunmasına Yönelik Uluslararası İşbirliği ve Bölge Sayıştaylarının Koordineli Paralel Denetim Çalışması

As the most isolated sea in the world, the Black Sea is under great threats stemming from human activities in the region and it is clear that the effects of great deal of polluters from lots of sources on the Black Sea environment could be devastating if they are not managed properly. Considering the fact that international collaboration is crucial to save the Black Sea, SAIs of coastal countries carried out a coordinated parallel audit to evaluate the effectiveness of the implementation results of the Bucharest Convention. Comprehensive evaluations and recommendations in both the Joint Report and more detailed national audit reports provide a strong basis for implementing the necessary strategy and policies effectively and enhancing these efforts. Taking notice of these reports, responsible actors at each level of environmental governance should take appropriate steps to protect and rehabilitate the Black Sea before its being too late.

Kaynakça

ALGEMENE REKENKAMER (2006), Marine Pollution from Ships: Joint Report Based on National Audits 2000-2003, The Hague, October.

ARDIA, David S. (1998), Does the Emperor Have No Clothes? Enforcement of International Laws Protecting the Marine Environment, Michigan Journal of International Law, Vol. 19:497. ARSLAN, Nagehan Talat and Mustafa ÖKMEN (2006), “The Economical and International Dimensions of the Environmental Problems, Environmental Problems in the Black Sea Region and the Role of the Voluntary Oorganizations”, Building and Environment 41 (2006), p. 1040–1049

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES (2007), Black Sea Synergy-A New Regional Cooperation Initiative, Brussels.

DIMADAMA, Zefi (2011), “Greening the Black Sea: Environment and Sustainable Development”, International Journal of Environmental Protection, Vol. 1, No. 1

EUROSAI (2011), Joint Report on the Results of the Coordinated Parallel Audit on Protection of the Black Sea against Pollution, EUROSAI Task Force on the Audit of Funds Allocated to Disasters and Catastrophes.

IAEA (2012), Helping to Save the Black Sea, UNDP IAEA Technical Co-operation Building Development Partnership, http://www.iaea.org/Publications/Booklets/UndpBook/black_sea.html

KIDEYŞ, Ahmet E. (2008), “Challenges for the Safety of Navigation and Environmental Security in the Black Sea”, International Expert Conference on “The Safety of Navigation and Environmental Security in a Transboundary Context in the Black Sea Basin”, Odesa, Ukraine, 24-26 June 2008

KIDEYŞ, Ahmet E. (2002), Fall and Rise of the Black Sea Ecosystem, Science, Vol. 297, No. 5586 (August), pp. 1482-1484

MEE, Laurance D., Jana Friedrick and Marian T. Gomoiu (2005), “Restoring the Black Sea in Times of Uncertainity”, Oceanography, Vol. 18 No: 2, June.

NOYAN, Sumru and Meltem Güney (2012), “Two Decades of Cooperation in the Black Sea Region: The Organization of the Black Sea Economic Cooperation and Its Future”, J. Black Sea/Mediterranean, Vol. 18, No. 2, pp.102-113

OECD (2008), Summary of Environmental Outlook to 2030, http://www.oecd.org/dataoecd/29/33/40200582.pdf

OECD (2010), Globalisation, Transport and the Environment, http://www.oecd.org/dataoecd/19/45/45095528.pdf

ÖKMEN, Mustafa (2011), Karadeniz’de Çevre Sorunları ve İşbirliğine Yönelik Yerel, Bölgesel Perspektifler, Bilig, Sayı: 56 (Kış)

POLLITT, C. and SUMMA, H. (1997). Reflexive Watchdogs? How Supreme Audit Institutions Account for Themselves. Public Administration, 75 (2), p. 313-336.

UNDP (1997), GEF-BSEP, Black Sea Transboundary Diagnostic Analysis, New York.

UNEP (2012), A Joint Commitment to Saving the Black Sea, http://www.grid.unep.ch/bsein/tda/files/preface.htm

WGEA (2007), Evolution and Trends in Environmental Auditing, INTOSAI Working Group on Environmental Auditing, http://www.environmental-auditing.org.