Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dîvânü lugâti’t-türk’te yer alan alet- eşya adları

Yazar kurumları :
Uşak Ü. Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl.1
Görüntülenme :
474
DOI :
Özet Türkçe :

Türkçenin tarihî ve modern alanlarındaki dil incelemelerinde söz varlığı üzerinde yapılan çalışmalar önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmalarla, bir toplumun yaşam biçimi, gelenek ve görenekleri, siyasî ve sosyal tarihi, toplumsal ve kültürel eğilimleri ortaya çıkar. Türkçenin yazılı ürünlerle takip edilebilen tarihsel dönemleri, edebi ürünleriyle birlikte zengin bir söz varlığına sahiptir. Bu tarihsel dönemler içinde Karahanlı Türkçesi dönemi önemli bir yere sahiptir. Karahanlı Türkçesi döneminde Türk Diline kaynaklık eden eserler meydana getirilmiştir. Bu eserlerden biri de Dîvânü Lûgati't-Türk'tür. Eser, dönemin kültür, dil, coğrafya ve tarih bilgilerini içeren önemli bir kaynaktır. Eser, zengin bir dil malzemesine sahiptir. Çalışmada, eserde geçen günlük hayata ait alet-eşya adları etimolojik olarak incelenip, kullanımları ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Research on vocabulary has an important place in historical and contemporary linguistic studies on Turkish language. Those studies introduce relevant and essential information about the life styles, customs and traditions, social and political history and cultural and social trends of a society. Historical periods of Turkish language that can be studied through written-literary sources present rich and diverse vocabular characteristics. Turkish language used in Karahani period one of the important term within Turkish history. There are many written and oral sources remaining from the Karahani period that are providing data and information about Turkish language. One of those sources is Dîvânü Lûgati't-Türk. It is a very significant source that comprises of cultural, linguistic, geographic and historical information about Karahani period. Dîvânü Lûgati't-Türk presents a rich and diverse linguistic data. This study etymologicaly examines the names of tools and utensils used in the daily life of Karahani Turks to found out how and in which ways those names are used in Dîvânü Lûgati't-Türk.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :